KWS 2370

Za ranu žetvu i visoke prinose

FAO 270

  • Visok potencijal prinosa za grupu ranih hibrida
  • Vrlo dobra tolerantnost na bolesti stabla, listova i klipa
  • Pogodan za gajenje na srednje produktivnim, a odličan na visoko produktivnim zemljištima

Više o hibridu saznajte ovde:

Prednosti

  • Klip sa 16 redova zrna, uvek potpuno završen
  • Izuzetno pogodan za kasnije rokove setve,postrno gajenje ili gajenje na većim nadmorskim visinama (≥ 500 mnv)

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 75 – 84.000
Gustina setve u odnosu na snabdevenost zemljišta vodom - Silažni kukuruz
Dobra 84.000
Srednja 79.000
Loša 75.000
Za dodatne informacije o hibridu KWS 2370
Kontakt

Saznajte više o novim hibridima

Limit lista
Rezultati