KWS 2370

ZA RANU ŽETVU

FAO 270

  • Visoki prinosi zrna u uslovima suše
  • Vrlo dobra tolerantnost na bolesti stabla, listova i klipa
  • Odličan na visokoproduktivnim zemljištima

Prednosti

  • Klip sa 16 redova zrna, uvek potpuno završen
  • Izuzetno pogodan za kasnije rokove setve ili postrno

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 75 – 84.000

Saznaj više KWS 2370
Kontakt