KWS INCANTIO

VISOKI PRINOSI I U NAJSTRESNIJIM USLOVIMA PROIZVODNJE

FAO 450

  • Izuzetna kompetitivnost u ekstremnim uslovima suše
  • Pogoduju mu manje gustine, kada pokazuje potencijal za adaptaciju
  • Kratak period cvetanja, što je velika prednost u uslovima suše i visokih temperatura
Kontakt