KWS LUKAS

2 u 1 - Zrno i silaža

FAO 600

  • Hibrid dvostruke namene (za zrno i silažu)
  • Visok prinos zrna i silaže u intenzivnim uslovima proizvodnje
  • Visoka biljka, lepog i moćnog izgleda, tolerantna na poleganje

Više o hibridu saznajte ovde:

Prednosti

  • Izražen staygreen
  • Klip je potpuno završen sa 20 redova zrna
  • Visoka tolerantnost na fuzarijum stabla i klipa

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve za zrno (biljaka/ha) 65 – 71.000
  • Gustina setve za silažu (biljaka/ha) 68 – 79.000
Gustina setve u odnosu na snabdevenost zemljišta vodom - Zrno kukuruz
Dobra 71.000
Srednja 68.000
Loša 65.000
Gustina setve u odnosu na snabdevenost zemljišta vodom - Silažni kukuruz
Dobra 79.000
Srednja 75.000
Loša 68.000
Za dodatne informacije o hibridu KWS LUKAS

Da li već znate...?

Limit lista
Rezultati
Kontakt