MIKADO

ŠAMPION SILAŽE

FAO 550

  • Rekordni prinosi kvalitetnog zrna i silaže
  • Velika lisna površina, listovi dugo ostaju zeleni
  • Dugačak klip, visoko i čvrsto stablo

Prednosti

  • Visok sadržaj proteina u zrnu ( 9 % )
  • Masa 1000 zrna 390 - 400 g
  • Zrno je krupno i široko što omogućava njegovo ravnomernije usitanjavanje i rasporedjivanje u silomasi

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 65 – 79.000

Saznaj više MIKADO
Kontakt