MIKADO

Šampion silaže

FAO 550

  • Jedini hibrid sa super stay green osobinom koja omogućava dužu fiziološku aktivnost biljke, visok hranljivi potencijal silaže i veći prinos suve materije
  • Rano obrazovanje skroba - vrlo rana realizacija optimalnog kvaliteta stočne hrane
  • Omogućava proizvođaču produžen period spremanja silaže u optimalnoj zrelosti (mlečna linija na sredini zrna)

Više o hibridu saznajte ovde:

Prednosti

  • Visok sadržaj proteina u zrnu ( 9 % )
  • Masa 1000 zrna 390 - 400 g
  • Široko zrno - omogućava mlevenje ilignječenje svakog zrna u silaži što značajnoutiče na dobijanje kvalitetnije silaže

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve za zrno (biljaka/ha) 65 – 71.000
  • Gustina setve za silažu (biljaka/ha) 68 – 79.000
Za dodatne informacije o hibridu MIKADO

Da li već znate...?

Limit lista
Rezultati