EDUARDA KWS

Visoka tolerantnost na cerkosporu

  • Najzastupljenija sorta u Srbiji
  • Visoko tolerantna na Rizomaniju
  • Najviša tolerantnost na Cerkosporu

Prednosti

  • Visoka tolerantnost i prinos korena sazadovoljavajućom digestijom, daje visokprinos šećera
  • Preporuka za gajenje u sistemima zanavodnjavanje
  • Prva harvest flex sorta na tržištu Srbije(može se ubirati u svim rokovima)
Saznaj više EDUARDA KWS

Da li već znate...?

Limit lista
Rezultati
Kontakt