EDUARDA KWS

Visoka tolerantnost na cerkosporu

  • Najzastupljenija sorta u Srbiji
  • Visoko tolerantna na Rizomaniju
  • Najviša tolerantnost na Cercosporu

Prednosti

  • Visoka tolerantnost i prinos korena sazadovoljavajućom digestijom, daje visokprinos šećera
  • Preporuka za gajenje u sistemima zanavodnjavanje
  • Prva harvest flex sorta na tržištu Srbije(može se ubirati u svim rokovima)

Saznaj više EDUARDA KWS
Kontakt