FIAMMETTA KWS

CR+ stabilnost

  • Najviša tolerantnost na Cercosporu
  • Visoka tolerantnost na Rizomaniju (2,0 sorta, tolerantna na tip A i B)
  • Vrlo visoki prinosi korena sa visokom digestijom, omogućavaju visoke prinose šečera

Prednosti

  • Vrlo visok tehnološki kvalitet korena
  • Pogodna za sve rokove ubiranja
  • Visoki prinosi korena sa vrlo visokom digestijom, omogućavaju visoke prinose šečera

Saznajte više o CR+ sortama u videu ispod:

Da li već znate...?

Limit lista
Rezultati
Kontakt