REBECCA KWS

Najviši sadržaj šećera

  • Sorta savremene genetike, sa izuzetno visokim sadržajem šećera
  • Vrlo viskoka tolerantnost na Rizomaniju i Cercosporu
  • Visok tehnološki kvalitet korena

Prednosti

  • Visoka tolerantnost na sušu
  • Visok tehnološki kvalitet korena
  • Pogodna za najranije rokove ubiranja

Da li već znate...?

Limit lista
Rezultati
Kontakt