SMART PEPETA KWS

Najnovija genetika SMART sorata

  • Visoka tolerantnost na Rizomaniju (Rz 2,0) i vrlo visoko tolerantna na Cercosporu
  • Najviši prinos korena od svih SMART sorti sa vrlo visokim prinosom šećera
  • Veoma dobra tolerantnost u ekstremnim i sušnim uslovima

Prednosti

  • Visoka tolerantnost na Rizomaniju
  • Vrlo visoko tolerantna na Cercosporu
  • Pogodna za srednje i kasne rokove ubiranja
Kontakt

Saznajte više o CONVISO® SMART sortama u videu ispod:

Da li već znate...?

Limit lista
Rezultati