SMART PERLA KWS

Najnovija Smart sorta

  • Tolerantna na herbicid ALS inhibitor sintetaze
  • Visoki prinosi korena sa visokom digestijom, omogućavaju visoke prinose šećera
  • Tolerantna na Cercosporu i dvostruko-tolerantna na Rizomaniju (2,0 sorta, tolerantna na tip A i B)

Prednosti

  • Visok tehnološki kvalitet korena
  • Pogodna za srednje rokove ubiranja
  • Sorta tolerantna na truleži (u ogledima KWS imala nizak % truleži uslovljen prisustvom gljive Macrophomina)
Kontakt

Saznajte više o CONVISO® SMART sortama u videu ispod:

Da li već znate...?

Limit lista
Rezultati