ANNETTE

Grupa zrenja: 0

  • Izrazito visoki prinosi i adaptilnost na različite uslove gajenja
  • Izraženo grananje i visok sadržaj proteina

Preporučena gustina setve (biljaka/ha) 400.000-500.000
Gustina setve Aridni Semi-humidni Humidni
(1000 biljaka/ha) 400 450 500

KWS sorte soje

Kontakt