KWS ACHILLES CLP

Srednje rani uljani hibrid - ClerfieldPlus sistem

  • Hibrid iz grupe Clearfield Plus sistema
  • Visok potencijal prinosa
  • Dobra tolerantnost na lom stabla

Prednosti

  • Otporan na Volovod
  • Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfield Plus sistema
  • Pogodan za rane i kasne rokove u redovnoj setvi a takodje i za drugu setvu
  • U komisijskim ogledima za priznavanje IMI hibrida na 5 lokaliteta, ostvario je rezultate i preko 4 t/ ha

Preporučena gustina setve (biljaka/ha) 55-65.000
Gustina setve u odnosu na snabdevenost zemljišta vodom
  dobra srednja loša
(000 biljaka/ha) 65 60 55

Data sheet KWS ACHILLES CLP
Kontakt