Integritetspolicy

KWS SAAT SE & Co. KGAa och KWS LOCHOW GmbH (nedan kallat ”KWS”, ”vi” eller ”oss”) uppskattar ditt intresse för vårt företag och tackar för att du besöker vår webbplats. KWS tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med juridiska bestämmelser om dataskydd och med sekretesspolicyn på denna webbplats. Nedanstående hittar du information om vilka uppgifter vi lagrar samt när och hur vi använder dessa uppgifter.

1. Ansvarig för behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt art. 4 nr. 7 GDPR är KWS SAAT SE & Co. KGAa, Grimsehlstraße 31, 37555 Einbeck och KWS LOCHOW GmbH, Ferdinand-von-Lochow-Strasse 5, 29303 Bergen, Tyskland.

2. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud enligt följande:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Datenschutzbeauftragter
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck

Telefon: +49 (0)5561 311-0
Fax: +49 (0)5561 311-322
E-post: datenschutz@remove-this.kws.com

3. Syften och rättslig grund för behandling

a) Informativt besök på vår webbplats

I de fall då webbplatsen används helt och hållet för informativa syften, med andra ord om du inte registrerar eller på annat sätt skickar in information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare skickar till vår server.

Om du vill titta på vår webbplats behandlar vi följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa dig vår webbplats och säkerställa dess stabilitet och säkerhet

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Tidszonsskillnad från GMT (Greenwich Mean Time)
 • Innehåll i begäran (specifik plats)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Mängd uppgifter som överförs varje gång
 • Webbplats från vilken begäran kommer
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarprogramvaran.

Dessa informationsdelar analyseras uteslutande för statistiska ändamål.

Rättslig grund för bearbetning är artikel 6 (1) f) GDPR. De legitima intressen vi strävar efter är att tillhandahålla vår onlinetjänst och säkerställa datasäkerhet.

b) Tillhandahållande av personanpassade tjänster

Personuppgifter kommer endast att samlas in för tillhandahållande av personanpassade tjänster om du delar sådana uppgifter med oss, till exempel när du registrerar dig för personanpassade tjänster såsom MyKWS eller för att göra det möjligt för oss att behandla dina förfrågningar eller för att uppfylla ett kontrakt. De personuppgifter som samlas in kommer att behandlas i första hand för att tillhandahålla tjänsten och uppfylla dina önskemål. Det är viktigt för oss att endast de uppgifter som är absolut nödvändiga (t.ex. för- och efternamn, postnummer, adress, e-postadress) samlas in. Uppgifter som är märkta ”valfria” eller inte markeras som obligatoriska fält i registreringen är inte nödvändiga för huvudfunktionerna i de personanpassade tjänsterna. Att inte tillhandahålla dessa uppgifter kan dock begränsa utbudet av tjänster.

MyKWS är en omfattande informationstjänst med innehåll som är specifikt för vissa grödor och innehåller övergripande information om våra produkter, särskilt för majs, sockerbetor, vete, korn, råg och raps. Här hittar du användbara verktyg (t.ex. ett sökverktyg för skademönster vid bladsjukdomar, planeringsverktyg för plantering, TS-övervakning för ensilage av majs) och kalkylatorer (t.ex. hur mycket utsäde som behövs, lagerdensitet). MyKWS ger dig regional information anpassad till ditt odlingsområde, t.ex. för grödhantering av spannmål, hantering av nematoder vid odling av betor och marktemperaturer och värmenivåer för majs.

Registrering krävs för åtkomst till denna tjänst och till informationen.

Rättslig grund för bearbetning är artikel 6 (1) b) GDPR.

c) Online-Shop

Inom ramen för affärsrelationen med dig eller din arbetsgivare bearbetar vi vid en beställning på vår orderplattform endast de personliga data som har att göra med affärsrelationen (t.ex. anmälningsdata, för- och efternamn, postnummer, adress, e-postadress, kontraktsdata, beställningsdata, kreditvärdighet, betalningsdetaljer). Rättslig grund för bearbetning är artikel 6 (1) b) GDPR då affärsrelationen ingås med dig personligen. Handlar du åt en tredje person, särskilt då din arbetsgivare, är den rättsliga grunden för bearbetning artikel 6 (1) f) GDPR. Ett berättigat intresse av oss är tillhandahållandet av tjänster för användare via vår orderplattform.

d) Kontakta kunder

Dessutom använder och behandlar vi dina kontaktuppgifter, t.ex. namn, adress, faxnummer, e-postadress eller telefonnummer för att informera dig om våra produkter, tjänster och specialerbjudanden som kan vara av betydande intresse för dig och för att genomföra kundundersökningar, genom att använda de kommunikationsmetoder som du tillhandahållit (e-post, fax, e-post, telefon).

Rättslig grund för bearbetning är artikel 6 (1) f) GDPR. Ett berättigat intresse av oss är kommunikation med våra kunder.

e) Spårning

Denna webbplats använder olika tekniker för att samla in och spara uppgifter i marknadsföringssyften och för optimering. Dessa uppgifter kan användas för att skapa användarprofiler under en pseudonym.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC (”Google”). Informationen som skapas av cookien när du använder denna webbplats är, som regel, överförd till en Google-server i USA och sparas där. Som en del av IP-anonymiseringen kommer din IP-adress först att trunkeras av Google inom en EU-medlemsstat eller ett annat land som är part i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av den här webbplatsen använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster som är anslutna till användning av webbplatsen och Internet till webbplatsoperatören. Den IP-adress som skickas av din webbläsare inom ramen för användningen av Google Analytics kombineras inte med andra uppgifter som underhålls av Google.

Du kan använda en inställning i din webbläsare för att förhindra lagring av cookies. Observera dock att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet.

Du kan förhindra insamlingen av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En bortvalscookie kommer att ställas in som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats.

Inaktivera Google Analytics-datainsamling för denna webbplats: LÄNK

Du hittar mer information om användningsvillkor och dataskydd på: https://policies.google.com/?hl=sv&gl=de. Observera att på denna webbplats utökades Google Analytics med koden ”anonymizEip” för att garantera en anonymiserad insamling av IP-adresser (”IP-maskering”).

Rättslig grund för bearbetning är artikel 6 (1) f) GDPR. De legitima intressen vi strävar efter är direktmarknadsföring och förbättring av vår onlinetjänst.

f) Nyhetsbrev

Du kommer endast att få ett nyhetsbrev via e-post om du uttryckligen har beställt nyhetsbrevet på vår webbplats. Om du inte längre vill få ett nyhetsbrev via e-post kan du avsluta prenumerationen med länken som visas i slutet av varje nyhetsbrev.

Rättslig grund för bearbetning är artikel 6 (1) a) GDPR.

g) Rekommendationer på Facebook, G+, Twitter, e-post och WhatsApp

Du kan enkelt dela informationen på KWS webbplats på Facebook, G+, Twitter, e-post och WhatsApp med hjälp av relevanta insticksprogram. Dessa ”insticksprogram för sociala bokmärken” är internetbokmärken med vilka användare av denna typ av tjänst kan samla in länkar och nyheter. På KWS webbplats är dessa endast anslutna som en länk till tjänsterna i fråga. Endast efter att ha klickat på den tillhörande grafiken kommer du att överföras till respektive leverantörs webbplats, d.v.s. endast din användarinformation kommer att överföras till respektive leverantör. Information om hanteringen av dina personuppgifter på dessa webbplatser finns i tjänsteleverantörens dataskyddspolicyer.

h) Deltagande i BMS-programmet

När du anmäler dig till BMS-programmet samlar KWS in uppgifter om dig som kan utgöra personuppgifter (t.ex. för- och efternamn, postnummer, adress, e-postadress). Uppgifterna samlas in för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig under BMS-programmet. Om du inte lämnar de efterfrågade uppgifterna kan du tyvärr inte delta i BMS-programmet.

Vi kommer att lagra dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig under BMS-programmet.

Rättslig grund för bearbetning är artikel 6 (1) b) GDPR, dvs behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig och för att fullgöra avtalet.

4. Cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser. Cookies är små textfiler som kan placeras på din hårddisk när du besöker en webbplats. Dessa textfiler skapas och skickas till dig av den webbserver med vilken du har gjort en anslutning via din webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome). Cookies kan inte köra några program eller infektera din dator med virus. Deras syfte är att göra hela din internettjänst mer användarvänlig och effektiv.

Våra webbplatser använder följande typer av cookies. Deras omfattning och hur de fungerar förklaras enligt följande:

 • Tillfälliga cookies (a)
 • Beständiga cookies (b)

a) Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar sessionscookies i synnerhet. De sparar ett ”sessions-ID” med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas till hela sessionen. Detta innebär att din dator kan kännas igen när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies tas bort när du loggar ut eller stänger din webbläsare.

b) Permanenta cookies raderas automatiskt efter en förutbestämd period, vilket kan variera beroende på cookien. Du kan när som helst ta bort cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

c) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina inställningar och, till exempel, välja bort tredjepartscookies eller alla cookies. Observera dock att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

d) De flashcookies vi använder sparas inte av din webbläsare utan istället av din flash-plugin. Vi använder även HTML5-lagringsobjekt som placeras på din terminal. Dessa objekt sparar nödvändiga data oberoende av den webbläsare du använder och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill att flash-cookies ska behandlas måste du installera ett tillägg för det ändamålet, t.ex. ”Ghostery” för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/sv/firefox/addon/ghostery/eller Adobe-Flash-Killer-Cookie för Google Chrome. Du kan förhindra användning av HTML5-lagringsobjekt genom att placera din webbläsare i privat läge.

5. Mottagare av personuppgifter:

För driften av vår webbplats och för tillhandahållandet av personliga tjänster använder KWS även dotterbolag från KWS-koncernen eller externa tjänsteleverantörer som stöder oss vid bearbetning av beställningar, i driften av webbplatsen, vid tillhandahållandet av personanpassade tjänster och vid tillhandahållandet av information till kunder. Dessa företag får endast använda dina personuppgifter för att uppfylla sina uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att följa relevanta dataskyddslagar.

Överföring av personuppgifter till statliga institutioner och myndigheter sker endast i enlighet med bindande nationella juridiska bestämmelser eller om juridiska eller kriminella förfaranden kräver att de ska vidarebefordras. De kommer inte att vidarebefordras för andra ändamål.

6. Överföring till tredjeländer

Personuppgifter som vi behandlar inom ramen för de procedurer som beskrivs ovan överförs också av oss till mottagare i enlighet med art. 4 nr. 9 GDPR, som behandlar dina personuppgifter utanför EU:s område. I detta avseende sker en överföring till och efterföljande behandling av dina personuppgifter även i tredjeländer, för vilka det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Vi har därför säkrat lämpligt skydd av dina personuppgifter med relevanta mottagare genom ”lämpliga garantier” (artikel 46 GDPR), antingen genom att fylla i standardavtalsklausuler eller genom att välja de mottagare som är certifierade enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (EU-U.S. Privacy Shield), så länge som inget undantag gäller. Du kan begära en kopia av dessa garantier från oss (kontaktuppgifter under nr 1/2).

7. Lagringstid

I allmänhet lagrar vi endast dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller som du har samtyckt till. Om det finns lagstadgade lagringstider kommer dina uppgifter att lagras i enlighet med dessa lagbestämmelser.

8. Dina rättigheter som registrerad person

Du har följande rättigheter i förhållande till oss gällande dina personuppgifter så långt som de respektive rättsliga kraven är uppfyllda:

 • Rätt till åtkomst
 • Rätt till korrigering
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning av databehandling
 • Rätt till dataportabilitet

Rätt att göra invändningar

Individuell rätt att göra invändningar

Du har när som helst rätt att göra invändningar relaterade till din specifika situation, när det gäller behandlingen av personuppgifter på grundval av Art. 6 (1) f) GDPR, inklusive profilering baserat på dessa bestämmelser. Vi kommer då inte längre att behandla personuppgifterna för dessa syften såvida vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen fastslår, gör gällande eller försvarar rättsliga anspråk.

Rätt att göra invändningar mot behandlingen i direkt marknadsföringssyfte

I vissa fall behandlar vi dina data för direkt marknadsföring. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering så långt det kan relateras till sådan direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandlingen i direktmarknadsföringssyften kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

 • Återkallande av samtycke: Om du gav ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke med verkan framåt i tiden. Lagenligheten för behandlingen av dina personuppgifter som skedde fram till ditt tillbakadragande kommer inte att påverkas.

Om du vill utöva dessa rättigheter, kontakta oss enligt kontaktuppgifterna ovan.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd, framför allt till en sådan i medlemsstaten för din hemvist, arbetsplats eller platsen för den misstänkta överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se

9. Externa länkar

Vår onlinetjänst innehåller ibland länkar som leder till tredje parters webbplatser. Om detta inte är lätt att känna igen, indikerar vi att det är en extern länk. KWS har ingen påverkan på innehållet eller formen på externa leverantörers webbplatser. Denna integritetspolicy saknar därför relevans där.

10. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller revidera denna integritetspolicy från tid till annan. I detta avseende ska du observera den aktuella versionen av vår integritetspolicy.

Einbeck och Bergen, oktober 2020