• getreide.jpg
    Utsäde

Expertkunskap i ämnet utsäde - kvalitetskriterier, sortval och betning.

Sorten är vad som lägger grunden för en lyckad gröda. Vilken sort är rätt för din gård? Ta reda på det här!