• saatgut_tuete_0808_kws_1622_r.jpg
    Majsbetning

Majsbetning - grunden för dina friska majsplantor!

En betning är en riktad åtgärd som garanterar hög och jämn fältuppkomst.

Fågelskador och skadegörare i jorden är vad varje lantbrukare drabbas av då och då. För att förhindra att dessa problem orsakar skördeförluster, skyddar KWS ditt utsäde med olika betningsmedel. Vilka betningsmedel som används varierar utifrån nationell lagstiftning.

Schematisk bild av hur betning av utsäde verkar (förenklat)

Källa: Bayer Cropscience

Källa: Bayer Cropscience

Din Kontaktperson Ken Brink

Ken Brink
Ken Brink
Ansvarig för majs i Sverige
Tel .: +45 2155 2712
Skicka epost
KONTAKT