• silomaisernte.jpg
    Skörd

Användbara råd om skörd och lagring

Skörden innebär slutet på grödans växtsäsong och utgör höjdpunkten på odlingsåret. Beroende på grödan och dess användning sker skörden med olika tekniker och vid olika tidpunkter i växternas tillväxtprocess.

Din Kontaktperson Birte Lau

Birte Lau
Birte Lau
Sockerbetor & Foderbetor - Sverige
Skicka epost
KONTAKT