• Betat utsäde
    Betning

Skydd av utsäde - för en perfekt start!

Betning är en riktad åtgärd som garanterar hög och jämn fältuppkomst för ditt utsäde.

Det finns en mängd olika skadegörare som kan orsaka stora skador på grödan, en del av dem redan i fröstadiet. Olika grödor angrips av olika skadegörare, och mot en del finns det skydd i form av betning av utsädet