• KWS-DK-Feedbeet-ALISHA-2.jpg
    Gödsling av foderbetor

Gödslingsrekommendationer för foderbetor skiljer sig en del från sockerbetor

Då man vid odling av foderbetor inte behöver ta hänsyn till sockerhalten (den minskar vid ökad kvävegiva) och sockrets utvinnbarhet i fabrik ser gödningsrekommendationerna lite annorlunda ut för foderbetor jämfört med sockerbetor. När man odlar foderbetor är man intresserad av en så hög TS-skörd som möjligt per hektar.

Enligt danska erfarenheter har foderbetor följande gödselbehov

Bor och Mangan har ofta en gynnsam effekt på betor och bör ges efter behov.

Natrium behöver oftast inte tillföras vid odling av foderbetor

Kväve (N) 170 – 200 kg
Fosfor (P) 35 – 40 kg
Kalium (K) 200 – 250 kg
Magnesium (Mg) 25 – 30 kg
Svavel (s) 15 – 20 kg

Din kontaktperson Birte Lau

Birte Lau
Birte Lau
Sockerbetor & Foderbetor - Sverige
Skicka epost
KONTAKT