CONVISO® SMART – den SMARTa innovationen för ogräskontroll

En nytt koncept för ogräskontoll i sockerbetor

CONVISO® SMART systemet har utveckats i ett samarbete mellan KWS och Bayer. Efter mer än 15 års utvecklingsarbete kan vi nu erbjuda herbicidtoleranta sockerbetshybrider för odling i Sverige och därmed ge lantbrukare nya verktyg till sin odling. Systemet möjliggör lönsam odling även på fält med ett högt ogrästryck och/eller förekomst av vildbetor. Tack vare hybridernas specifika tolerans får man ett bredare behandlingsfönster och färre behandlingar.

www.convisosmart.se

CONVISO® SMART – Den nya standarden för ogräskontroll i sockerbetor:

När förutsättningarna för ogräsbekämpning ändras med färre tillgängliga produkter ger CONVISO® SMART dig nya verktyg för en effektiv sockerbetsodling.

Utöka dina valmöjligheter med CONVISO® SMART! SMART KWS frö öppnar nya möjligheter att skydda dina betor och din lönsamhet.
Tillsammans med den anpassade herbiciden CONVISO® ONE bildar de CONVISO® SMART – den nya standarden för ogräskontroll.

CONVISO® SMART – Tuff mot dina ogräs, snäll mot dina betor

Medan andra försvagas, förblir CONVISO® SMART starkt

Det breda, lokalt anpassade utbudet av SMART KWS sorter erbjuder:

Din väg till framgång

CONVISO® ONE – snäll mot sockerbetan och miljön*!

* EIQ index by Cornell University – online assessment tool for calculation of the Environmental Impact Quotient of Plant Protection Products, https://nysipm.cornell.edu/eiq/calculator-field-use-eiq/

* EIQ index by Cornell University – online assessment tool for calculation of the Environmental Impact Quotient of Plant Protection Products, https://nysipm.cornell.edu/eiq/calculator-field-use-eiq/

Hitta din kontaktperson