CONVISO® SMART – den SMARTa innovationen för ogräskontroll

En nytt koncept för ogräskontoll i sockerbetor

CONVISO® SMART systemet har utveckats i ett samarbete mellan KWS och Bayer. Efter mer än 15 års utvecklingsarbete kan vi nu erbjuda herbicidtoleranta sockerbetshybrider för odling i Sverige och därmed ge lantbrukare nya verktyg till sin odling. Systemet möjliggör lönsam odling även på fält med ett högt ogrästryck och/eller förekomst av vildbetor. Tack vare hybridernas specifika tolerans får man ett bredare behandlingsfönster och färre behandlingar.

www.convisosmart.se

Hitta din kontaktperson