• KWS_DK_FB_feed-beet-silage.jpg
    Effektiv ensilering av foderbetor

Effektiv och förenklad hantering med toppensilering av foderbetor

Hantering och lagring av betorna efter upptagning är ofta den vanligaste anledningen till att man väljer bort betor som foder till nötkreatur.

Det vanligaste sättet hittills har varit att samensilera betorna med majs- eller gräsensilage i en lager-på-lager princip. Detta har dock krävt en ganska stor arbetsinsats eller att man har behövt ensilera om gräsensilaget med betor, vilket kan påverka kvalitén. Några mjölkproducenter i Danmark har testat en annan metod som kan förenkla processen avsevärt.

Metoden som har utvecklats är mycket effektiv och kostnadsbesparande i jämförelse med tidigare metoder eftersom betorna ensileras ovanpå existerande gräs- eller majsensilage i plansilon.

Titta på videon här för att se hur det går till.

För att få det bästa resultatet när man ensilerar betor är det viktigt att betorna lagras minst 3 veckor i stuka innan de krossas. Efter 3 veckor i stuka kan betorna krossas och läggas upp till 2 meter högt i silon utan problem. Krossar man däremot betorna genast efter upptagning släpper de ifrån sig växtsaften snabbt och det är inte möjligt att hantera betmassan i silon – den kommer att flyta ut som gröt.

Erfarenheter visar att inlagring av en meter betor ger saftinträngning en meter ner i underliggande ensilagepartner. För att undvika att press-saften rinner ut har man i beräknaren lagt till en säkerhetszon på 50 cm, så att på 2 meter majsensilage kan man endast lägga på 1,5 meter betor. På samma sätt finns en gräns för hur högt över siloväggen betorna kan läggas, denna begränsning är på 1 meter. Båda dessa begränsningar utlöser ett meddelande om hur mycket som skulle kunna ensileras eller om mängden är för stor och behöver reduceras.

Foderbetor - beräknare för toppensilering

Ensileringsberäknaren är ett verktyg där du utifrån dina egna förutsättningar kan beräkna det optimala förhållandet mellan betor och det ensilage du har valt att ensilera ovanpå.

Till beräknaren

Foderbetor - beräknare för toppensilering

Har du frågor till beräknaren är du alltid välkommen att höra av dig till Birte Lau

Birte Lau
Birte Lau
Sockerbetor & Foderbetor - Sverige
Skicka epost
KONTAKT