• KWS_zuckerrueben_blaetter.jpg
    KWS Sockerbetor

Våra högavkastande sockerbetssorter

Resultat av officiella sortförsök 2019 - 2021


Medeltalet för mätare är uträknat från samtliga marknadssorter 2021.
16 officiella försök 2019-2021 samt stocklöpningsförsök sått 19 mars 2021. Stocklöpare i ‰. 1 ‰ är ca 100 stockar per ha.
De 8 sorterna med högst odlingsintäkt är med i tabellen.


Sort Antal
plantor
Angrepp av:
Renvikt Socker-
halt
Renhet Stocklöpare
2021
Intäkts-
skillnad
    Mjöldagg Rost          
  1000-tal/ha 0-100 0-100 ton/ha % % kr/ha
CAPRIANNA KWS (NT) 105 27 34 92,1 17,8 89,1 0,4 2169
CASCARA KWS (NT) 100 20 33 92 17,7 90,6 0,5 2165
SELMA KWS (APH) 96 27 38 89,3 17,9 90,1 0,4 1701
DAPHNA (NT) 101 31 33 94,9 17,2 90,6 0,7 1666
ANNATINA KWS 99 27 32 90,8 17,7 88,4 0,4 1272
EVALOTTA KWS 103 32 39 89,5 17,7 87,9 0,7 709
Medel mätare 102 36 36 87,5 17,6 89,1 1,9 0

Hitta din kontaktperson