• KWS_zuckerrueben_blaetter.jpg
    KWS Sockerbetor

Våra högavkastande sockerbetssorter

Gränslista

Växtregion

Postnummer

Träffar
Sort

Officiella försöksresultat

kws_infographic_1.jpg

Medeltalet för mätare är uträknat från samtliga markandssorter 2018. 16 officiella försök 2016–2018 (obehandlat + behandlat mot bladsvampar). Stocklöpningsförsök sådda 12 mars 2016 och 14 mars 2017. Stocklöpare i ‰. 1‰ är ca 100 stockar per ha. De 7 sorterna med högst odlingsintäkt är med i tabellen.

Hitta din kontaktperson