Våra högavkastande sockerbetssorter

Resultat av officiella sortförsök 2020 - 2022


Medeltalet för mätare är uträknat från samtliga marknadssorter 2022.
19 officiella försök 2020-2022 samt stocklöpningsförsök 2022-2022. Stocklöpare i ‰. 1 ‰ är ca 100 stockar per ha.
De 7 sorterna med högst odlingsintäkt är med i tabellen.


Sort Antal
plantor
Angrepp av:
Renvikt Socker-
halt
Renhet Stocklöpare
2020-2022
Intäkts-
skillnad
    Mjöldagg Rost          
  1000-tal/ha 0-100 0-100 ton/ha % % kr/ha
FABIENNA KWS 104 33 64 87,7 18,6 93,5 7,9 2811
CAPRIANNA KWS (NT) 104 25 63 88,3 18,1 93,3 1,5 1552
CASCARA KWS (NT) 102 33 56 89,1 18,2 94,9 24,4 2566
GABRIELA KWS 102 48 68 88,0 18,4 93,5 1,0 2443
SELMA KWS (APH) 98 51 67 87,6 18,5 94,2 1,8 2533
DAPHNA (NT) 103 33 61 93,0 17,5 94,6 1,0 1928
EVALOTTA KWS 104 44 69 88,0 18,1 92,1 6,8 1222
Medel mätare 101 50 67 85,1 18,1 93,5 17,8 0

Hitta din kontaktperson