Våra högavkastande sockerbetssorter

Resultat av officiella sortförsök 2018 – 2020

Resultat-av-officiella-sortförsök-2018_-2020.jpg

Medeltalet för mätare är uträknat från samtliga marknadssorter 2020.
17 officiella försök 2018 – 2020 samt stocklöpningsförsök sått 6 mars 2020. Stocklöpare i ‰. 1 ‰ är ca 100 stockar per ha.
De 9 sorterna med högst odlingsintäkt är med i tabellen.

Vinnare av gratis Aphanomyces- och nematodprov

KWS_nematodenzysten_an_ruebe.jpg

Glädjande nog var de många som deltog i tävlingen som ingick i vårt utskick med sortinformationen.

Rätt svar är enligt följande:

1. CAPRIANNA har högst intäkt per hektar i officiella försök 2018-2020.
2. SELMA KWS är marknadens mest högavkastande sort vid Aphanomycesangrepp
3. CASCARA KWS är den nematodsort som angripits minst av mjöldagg i sortförsöken 2018-2020
4. SELMA KWS är den Rhizomaniasort som har angripits minst av mjöldagg i sortförsöken 2018-2020
5. FARINA KWS är den Rhizomaniasort som har högst rotskörd per ha 2018-2020 6. Marknadens mest högavkastande CONVISO® SMART-sort 2018-2020 heter Smart Rivetta KWS
6. Marknadens mest högavkastande CONVISO® SMART-sort 2018-2020 heter SMART RIVETTA KWS

Vinnare

Hitta din kontaktperson