• KWS_zuckerrueben_blaetter.jpg
    KWS Sockerbetor

    Beställningen av sockerbetsfrö är avslutad. Behöver du ändra något i din beställning är du välkommen att höra av dig till Harald Pålsson eller Birte Lau

    Shop

Våra högavkastande sockerbetssorter

Visa filter
Resultat

Resultat av officiella sortförsök 2021 - 2023


Medeltalet för mätare är uträknat från samtliga marknadssorter 2023.
13 svenska officiella försök 2021-2023 samt 2 stocklöpningsförsök 2022-2023. Stocklöpare i ‰. 1 ‰ är ca 100 stockar per ha.
De 6 sorterna med högst odlingsintäkt är med i tabellen.


Sort Antal
plantor
Angrepp av:
Renvikt Socker-
halt
Renhet Stocklöpare
2022-2023
Intäkts-
skillnad
    Mjöldagg Rost          
  1000-tal/ha 0-100 0-100 ton/ha % % kr/ha
FABIENNA KWS 104 33 47 92,4 18,2 93,3 13,1 2926
CAPRIANNA KWS (NT) 106 39 43 93,8 17,8 93,0 3,3 2194
CASCARA KWS (NT) 103 34 44 93,8 17,7 94,3 105,1 2080
GABRIELA KWS 103 50 54 93,4 18,1 93,0 1,5 3178
SELMA KWS (APH) 100 56 52 90,5 18,1 93,8 2,3 1788
EVALOTTA KWS 105 54 51 92,8 17,8 91,7 12,1 1205
Medel mätare 103     90,3 17,7 93,3 23,0 0

Hitta din kontaktperson