Våra högavkastande sockerbetssorter

Gränslista
Resultat

Besök på demo-odlingar

Då Covid 19 hindrar traditionella fältvandringar vill vi möjliggöra att på egen hand studera demo-odlingar med såväl Conviso-sorter som traditionella sorter från KWS.

Convisodemo i jämförelse med Selma och Daphna. 1,5 mil sydost om Helsingborg hos Ingvar Wahlqvist, Lagestorp 96, kör 500 m in på Folmerstorpsvägen som ansluter till väg 110 mellan Ekeby och Tågarp. Fältuppgifter med behandlingar finns på baksidan av Eddaskylten.

Convisodemo i jämförelse med Selma och Daphna. 1,5 mil sydost om Helsingborg hos Ingvar Wahlqvist, Lagestorp 96, kör 500 m in på Folmerstorpsvägen som ansluter till väg 110 mellan Ekeby och Tågarp. Fältuppgifter med behandlingar finns på baksidan av Eddaskylten.

Sortdemo med KWS betsorter. 1 mil sydost om Helsingborg, hos Ingemar Jönsson Fjärestadsbacken 50, vägen mellan Fjärestad och Gantofta.

Sortdemo med KWS betsorter. 1 mil sydost om Helsingborg, hos Ingemar Jönsson Fjärestadsbacken 50, vägen mellan Fjärestad och Gantofta.

I fältet med CONVISO-sorterna SMART RENJA KWS och SMART EDDA KWS behandlade med CONVISO® ONE OD kan man jämföra med traditionell ogräsbehandling i de traditionella sorterna SELMA KWS och DAPHNA. Info om använda preparat finns på baksidan av sortskylten för SMART EDDA KWS. Vägbeskrivningar framgår i bildtexterna nedan.


För ytterligare upplysningar ring Ingemar Jönsson 0707-494217

Resultat av officiella sortförsök 2017 – 2019

kws_resultat_av_officiella_sortfoersoek__2017__2019.jpg

Medeltalet för mätare är uträknat från samtliga marknadssorter 2019.
17 officiella försök 2017 – 2019 samt stocklöpningsförsök sådda 14 mars 2017 och 11 mars 2019. Stocklöpare i ‰. 1 ‰ är ca 100 stockar per ha. De 8 sorterna med högst odlingsintäkt är med i tabellen.

Vinnare av gratis Aphanomyces- och nematodprov

Glädjande nog var de många som deltog i tävlingen som ingick i vårt utskick med sortinformationen.

Följande 30 vinnare erbjuds ett gratis Aphanomyces- och nematodprov och kommer att kontaktas av KWS. Observera att gratisprovet måste utnyttjas senast den 24 april 2020.

Läs mer

Hitta din kontaktperson