Våra högavkastande sockerbetssorter

Välkomna att titta på våra sorter i fält!

Vi väljer även detta året att inte ha en guidad fältvandring, men på två platser i Skåne kan du själv titta på en del av våra sorter.

Sortförsök med konventionella och CONVISO® SMART sockerbetor på Borgvägen 77, Vallåkra. Kör 800 m in på Borgvägen, som ligger 1 km norr om Vallåkra på vägen mot Mörarp. Information om åtgärder finns vid skyltarna.

Odling av SMART SINJA KWS och SMART RIVETTA KWS utanför Östraby, Hörby. Mellan Hörby och Sjöbo tar man i höjd med Östraby av från väg 13 mot Orås. Efter c:a 800 meter finns SMART RIVETTA KWS på höger sida och SMART SINJA KWS en bit längre fram på vänster sida. Båda fält är behandlade 2 gånger med 0,5 l CONVISO® One + 0,5 l olja. I andra behandlingen tillsattes även 0,15 Tramat.

Välkomna att titta i fält!

Resultat av officiella sortförsök 2018 – 2020

Medeltalet för mätare är uträknat från samtliga marknadssorter 2020.
17 officiella försök 2018 – 2020 samt stocklöpningsförsök sått 6 mars 2020. Stocklöpare i ‰. 1 ‰ är ca 100 stockar per ha.
De 9 sorterna med högst odlingsintäkt är med i tabellen.

Hitta din kontaktperson