CASCARA KWS

Högst avkastning vid nematodinfektion

  • Relativt hög sockerhalt
  • Bra stocklöpningstolerans
  • Observationssort (max 5 enheter/odlare)

Egenskaper i detalj

Toleranser

  • Rhizomania
  • Nematoder

Egenskaper

  • Bra val vid tidig skörd
  • Högt växtsätt
  • Observationssort 2020

Avkastning och egenskaper