• faltenfilter_zr_1.jpg
    Utsädeskvalitet

Läs mer om hur viktig utsädeskvaliteten är för skörden och odlingsframgången

Hög grobarhet, sortrenhet, stark vigör och en snabb och homogen fältuppkomst - många faktorer av utsädeskvalitén påverkar skördeframgången.

För sockerbetor möjliggör KWS en snabbare fältuppkomst genom att använda EPD-teknik. För majs har de yttre och inre kvalitetskriterierna en avgörande roll för skörden, medan KWS utsädeskvalitetsnorm QualityPlus för spannmål garanterar relevanta kvalitetskriterier, till exempel låga halter föroreningar och hög grobarhet.