• kalttest_mais_mg_7712.jpg
    Utsädeskvalitet, majs

Hållbar utsädeskvalitet för din framgång vid majsodling!

Optimal utsädeskvalitet utgör grunden för en hållbar, framgångsrik majsodling. Genom modernt förädlingsarbete och noggrann produktion kan KWS förse dig med högkvalitativ och effektiv utsäde. När det gäller fröets kvalitet gör man skillnad mellan externa och interna kvalitetskriterier.

Inre och yttre kvalitetsfaktorer har avgörande betydelse

De 4 viktigaste kriterierna för yttre kvalitet

Jordbrukarna förväntar sig, med rätta, hög kvalitet. KWS ägnar särskild uppmärksamhet åt följande faktorer:

  • Teknisk renhet: Utsädet måste vara fritt från föroreningar
  • Homogen kaliber och tusenkornsvikt möjliggör optimala betingelser under sådd
  • Högsta betningskvalitet: Den föreskrivna mängden aktiv ingrediens måste ha fäst vid varje korn
  • Optimalt lågt vatteninnehåll säkerställer god lagringsduglighet

De 3 viktigaste kriterierna för inre kvalitet

KWS går utöver den rättsliga standarden när man uppfyller kriterierna.
Genom kontinuerlig testning av följande inre kvalitetsegenskaper lägger vi grunden för framgångsrik odling:

  • Utsädet är sortrent ("genetisk renhet")
  • Hög grobarhet: enligt lag minst 90 % grobarhet under optimala förhållanden
  • Hög drivkraft: högsta möjliga grobarhet under svåra förhållanden

Din Kontaktperson Ken Brink

Ken Brink
Ken Brink
Ansvarig för majs i Sverige
Tel .: +45 2155 2712
Skicka epost
KONTAKT