• zuckerruebenbestand.jpg
  Utsädeskvalitet för sockerbetor

Utsädeskvalitet för sockerbetor - Kvalitetstestning och betning av utsäde med användning av EPD

Ända sedan vi påbörjade vår förädling har vi haft som vårt mål att inte bara uppfylla de lagstadgade kvalitetsstandarderna, utan att överskrida dem.

För att klara detta utförs ett stort antal tester och analyser före, under och efter varje produktionssteg; dessutom kontrolleras många parametrar för varje parti av utsäde.

EPD (Early Plant Development) – till din fördel för en bra fältuppkomst

Groning är en av de mest kritiska faserna i sockerbetans utveckling, eftersom den lägger grunden för hela växtsäsongen. För att skydda sockerbetorna från negativ miljöpåverkan (som skadeinsekter, frost och igenslamning) under deras tidiga utveckling, har KWS utvecklat den innovativa betningsprocessen "EPD - Early Plant Development".

EPD står för

 • Tidig groning
 • Snabb och homogen fältuppkomst
 • Snabb utveckling av bladen
 • Effektivt utnyttjande av fotosyntesen
 • Snabb och mer jämn utveckling av de unga betorna
 • Homogent bestånd
 • Hög beståndskvalitet

EPD-proceduren

 • Varje utsädesparti bereds enligt specifika kriterier
 • Förbättring av pelleteringskomponenterna
 • Specifik utsädesbehandlings- och pelleteringsprocess
 • Kontroll av varje fröparti med den senaste tekniken för att uppnå högsta kvalitet.

EPD främjar

 • Upphävandet av groningsvilan
 • Vattenupptagningen genom fröpelleten och fröhöljet
 • Aktivering av metabolismen

EPD erbjuder ännu fler fördelar vid:

Ogynnsamma tillväxtförhållanden, som tidig sådd, sval temperatur eller igenslamning. Här ger EPD-utsädet tydliga fördelar.

En översikt av kvalitetskontrollen av sockerbetsutsäde

De avgörande kvalitetstesterna för dig som lantbrukare:

1. Grobarhet
Undersökning av grobarheten under olika förhållanden (beroende på fröets beredningsstadium, naket frö har andra testkriterier än pelleterat frö), grobarhetstester på remsor (sluträkning) eller i veckat filter (flera räkningar möjliga).

2. Groningskraft
Test av vigören under fältliknande förhållanden.

3. Endast de bästa går till försäljning!
Processteg vid utsädesbehandling, med förekommande förluster:

Steg 1: Skörd av frön vid uppförökningsplatserna (100 % skördad vara)
Steg 2: Rensning på uppförökningsplatsen (60 % förlust)
Steg 3: Beredning av fröet i Einbeck (20 % förluster)
Steg 4: Pelletering av utsäde

Totala förluster: 80 %
Total färdig vara: 20%

Hitta din kontaktperson