Foderbetor förädlade från sockerbetor. Inte alls som en gammaldags foderbeta. Ett nytt perspektiv på utfodring av nötkreatur!

Foderbetor är ett ”nygammalt” fodermedel med en del klara fördelar. För många lantbrukare är det intressant att kunna odla så mycket foder som möjligt hemma på gården, och då är foderbetor med sin höga och stabila TS-skörd/ha ett givet val. Betor har också en lång växtsäsong, vilket gör att de har möjligheten att kompensera för ogynnsamma förhållanden under delar av säsongen, något som märktes t.ex under det torra 2018.

Dagens foderbetor är mer lika sockerbetor än den gammeldags stora och högväxande foderbetan, så sådd och skörd går utmärkt att utföra med de vanliga maskinerna man även använder inom sockerbetsodlingen.

Fördelar med foderbetor

  • Höga och stabila skördar
  • Mycket hög smaklighet
  • Ökad fett- och proteinhalt i mjölken
  • Energirikt foder
  • Möjlighet att minska mängden inköpt kraftfoder
  • Hög TS-halt

Besök utanför Åhus hos Bengt som utfodrar sina köttdjur med färska foderbetor men även samensilerar en del foderbetor med HP-massa.

Våra högavkastande foderbetssorter

Visa filter
Resultat

Jämförelse sorter

2020-2022 TS-skörd t/ha, rot TS-halt % Rotskörd t/ha Blastskörd TS t/ha Gram jord/kg TS Nackhöjd, mm Stocklöpare
Mjöldagg % Rost % Mark-täckning vid skörd %
ELOQUENTA KWS
20,5 22,6 90,6 5,3 207 60 2,5 3 6 91
PIERINA KWS 20,1 23,1 86,7 5,3 128 71 0,0 6 6 89
ALISHA KWS 20,1 23,4 85,9 5,9 165 59 1 1 3 91
GERONIMO 19,0 17,8 107 4,3 149 102 10 19 11 87

2022 TS-skörd t/ha, rot TS-halt % Rotskörd t/ha Blastskörd TS t/ha Gram jord/kg TS Nackhöjd, mm Stocklöpare ‰ Mjöldagg % Rost % Mark-täckning vid skörd %
ELOQUENTA KWS 21,4 22,9 93,6 5,7 199 59 0,9 3 4 89
PIERINA KWS 21,0 23,5 89,2 6,0 119 65 0 9 6 90
ALISHA KWS 21,0 23,8 88,6 6,2 151 52 1 3 3 90

Källa: Landsförsöken Danmark 2020-2022.

Kommentar: Geronimo var endast med i försöken 2020

Korna älskar betornas söta smak. Även när dom egentligen är mätta, fortsätter dom gärna äta foderbetor!
Esben Larsen, Lantbrukare

Din kontaktperson Birte Lau

Birte Lau
Birte Lau
Sockerbetor & Foderbetor - Sverige
Skicka epost
KONTAKT