Foderbetor förädlade från sockerbetor. Inte alls som en gammaldags foderbeta. Ett nytt perspektiv på utfodring av nötkreatur!

Foderbetor är ett ”nygammalt” fodermedel med en del klara fördelar. För många lantbrukare är det intressant att kunna odla så mycket foder som möjligt hemma på gården, och då är foderbetor med sin höga och stabila TS-skörd/ha ett givet val. Betor har också en lång växtsäsong, vilket gör att de har möjligheten att kompensera för ogynnsamma förhållanden under delar av säsongen, något som märktes t.ex under det torra 2018.

Dagens foderbetor är mer lika sockerbetor än den gammeldags stora och högväxande foderbetan, så sådd och skörd går utmärkt att utföra med de vanliga maskinerna man även använder inom sockerbetsodlingen.

Fördelar med foderbetor

  • Höga och stabila skördar
  • Mycket hög smaklighet
  • Ökad fett- och proteinhalt i mjölken
  • Energirikt foder
  • Möjlighet att minska mängden inköpt kraftfoder
  • Hög TS-halt

Våra högavkastande foderbetssorter

Gränslista
Resultat

Jämförelse sorter

2018-2020
(Lavenda 2019-2020)
TS-skörd t/ha, rot TS-halt % Rotskörd t/ha Blastskörd TS t/ha Gram jord/kg TS Nackhöjd, mm Stocklöpare
Mjöldagg % Rost % Mark-täckning vid skörd %
ELOQUENTA KWS
22,0 22,8 96,5 4,4 155 56 1,7 5,8 13,6 86
PIERINA KWS 21,0 23,4 89,9 4,7 92 65 0,0 7,7 13,3 83
ALISHA KWS 22,2 23,7 93,5 4,9 130 55 0 2,7 8,3 86
GERONIMO 19,0 17,8 107 4,3 149 102 10 19 11 87
LAVENDA KWS 21,7 23,4 92,4 5,6 225 46 0 1,5 10,4 91

2020 TS-skörd t/ha, rot TS-halt % Rotskörd t/ha Blastskörd TS t/ha Gram jord/kg TS Nackhöjd, mm Stocklöpare ‰ Mjöldagg % Rost % Mark-täckning vid skörd %
ELOQUENTA KWS 21,3 22,9 92,7 5,5 169 55 2,7 6 17 91
PIERINA KWS 20,3 23,3 87 4,9 101 68 0 10 12 88
ALISHA KWS 20,5 23,9 85,8 6,2 131 56 0 2 8 91
GERONIMO 17,9 18,1 99,4
5,4 174 108 16 19 9
90
LAVENDA KWS 20,5 23,8 86 5,9 191 50 0 3 12 90

Källa: Landsförsöken Danmark 2018-2020
Kommentar: Pga det torra och varma vädret under 2018 är siffrorna för just det året inte helt rättvisande. Blastmängden var överlag lägre än normalt, stocklöpning förekom i stort sett inte och sorterna växte generellt något högre än normalt. Jordhalten var också betydligt lägre än ett normalår. .

Korna älskar betornas söta smak. Även när dom egentligen är mätta, fortsätter dom gärna äta foderbetor!
Esben Larsen, Lantbrukare

Din kontaktperson Birte Lau

Birte Lau
Birte Lau
Sockerbetor & Foderbetor - Sverige
Skicka epost
KONTAKT