• KWS_pressemeldung_2016_01_12_Zuckerrueben_fuer_die_Rinderfuetterung.jpg
    KWS Foderbetor

Foderbetor förädlade från sockerbetor. Inte alls som en gammaldags foderbeta. Ett nytt perspektiv på utfodring av nötkreatur!

Foderbetor är ett ”nygammalt” fodermedel med en del klara fördelar. För många lantbrukare är det intressant att kunna odla så mycket foder som möjligt hemma på gården, och då är foderbetor med sin höga och stabila TS-skörd/ha ett givet val. Betor har också en lång växtsäsong, vilket gör att de har möjligheten att kompensera för ogynnsamma förhållanden under delar av säsongen, något som märktes t.ex under det torra 2018.

Dagens foderbetor är mer lika sockerbetor än den gammeldags stora och högväxande foderbetan, så sådd och skörd går utmärkt att utföra med de vanliga maskinerna man även använder inom sockerbetsodlingen.

Fördelar med foderbetor

  • Höga och stabila skördar
  • Mycket hög smaklighet
  • Ökad fett- och proteinhalt i mjölken
  • Energirikt foder
  • Möjlighet att minska mängden inköpt kraftfoder
  • Hög TS-halt

Våra högavkastande foderbetssorter

Gränslista

Växtregion

Postnummer

Träffar
Sort

Jämförelse sorter

2016-2018 TS-skörd t/ha, rot TS-halt % Rotskörd t/ha Blastskörd TS t/ha Gram jord/kg TS Nackhöjd, mm Stocklöpare
Mjöldagg % Rost % Mark-täckning augusti %
ELOQUENTA KWS
23,1 23,0 100,7 5,9 198 54 0,3 4,9 1,9 87
PIERINA KWS 22,3 23,7 94,4 6,2 116 64 0,0 5,4 1,6 86
GERTY KWS 21,0 22,2 94,0 6,4 210 66 0,4 3,5 2,7 89

2018 TS-skörd t/ha, rot TS-halt % Rotskörd t/ha Blastskörd TS t/ha Gram jord/kg TS Nackhöjd, mm Stocklöpare ‰ Mjöldagg % Rost % Mark-täckning augusti %
ELOQUENTA KWS 22,6 23,3 97,3 3,8 60 56 0,6 11,7 1,8 77
PIERINA KWS 20,9 24,3 86,4 4,0 38 63 0,0 10,8 1,7 72
GERTY KWS 21,4 22,6 92,6 4,2 64 68 0,0 7,5 3,7 78
DARNELLA KWS 22,3 22,9 97,5 3,9 65 56 0,0 12,5 3,5 78
ALISHA KWS 22,8 24,3 95,9 4,0 43 60 0,0 6,2 0,0 78
GERONIMO 19,4 18,2 106,7
3,2 53 102 0,0 35,8 1,6
76

Källa: Landsförsöken Danmark 2016-2018
Kommentar: Pga det torra och varma vädret under 2018 är siffrorna för just det året inte helt rättvisande. Blastmängden var överlag lägre än normalt, stocklöpning förekom i stort sett inte och sorterna växte generellt något högre än normalt. Jordhalten var också betydligt lägre än ett normalår.

Korna älskar betornas söta smak. Även när dom egentligen är mätta, fortsätter dom gärna äta foderbetor!
Esben Larsen, Lantbrukare

Din kontaktperson Birte Lau

Birte Lau
Birte Lau
Sockerbetor & Foderbetor - Sverige
Skicka e-post
KONTAKT