Foderbetor förädlade från sockerbetor. Inte alls som en gammaldags foderbeta. Ett nytt perspektiv på utfodring av nötkreatur!

Foderbetor är ett ”nygammalt” fodermedel med en del klara fördelar. För många lantbrukare är det intressant att kunna odla så mycket foder som möjligt hemma på gården, och då är foderbetor med sin höga och stabila TS-skörd/ha ett givet val. Betor har också en lång växtsäsong, vilket gör att de har möjligheten att kompensera för ogynnsamma förhållanden under delar av säsongen, något som märktes t.ex under det torra 2018.

Dagens foderbetor är mer lika sockerbetor än den gammeldags stora och högväxande foderbetan, så sådd och skörd går utmärkt att utföra med de vanliga maskinerna man även använder inom sockerbetsodlingen.

Fördelar med foderbetor

  • Höga och stabila skördar
  • Mycket hög smaklighet
  • Ökad fett- och proteinhalt i mjölken
  • Energirikt foder
  • Möjlighet att minska mängden inköpt kraftfoder
  • Hög TS-halt

Våra högavkastande foderbetssorter

Gränslista
Resultat

Jämförelse sorter

2018-2019 TS-skörd t/ha, rot TS-halt % Rotskörd t/ha Blastskörd TS t/ha Gram jord/kg TS Nackhöjd, mm Stocklöpare
Mjöldagg % Rost % Mark-täckning vid skörd %
ELOQUENTA KWS
22,3 22,7 98,3 3,8 147 56 0,5 4,9 11 83
PIERINA KWS 21,3 23,4 91,3 4,5 88 64 0,0 6,0 13,5 80
ALISHA KWS 23,0 23,6 97,3 4,2 129 54 0 3,0 8 83
GERONIMO 19,5 17,6 110,8 3,7 136 99 3,3 28 11 85

2019 TS-skörd t/ha, rot TS-halt % Rotskörd t/ha Blastskörd TS t/ha Gram jord/kg TS Nackhöjd, mm Stocklöpare ‰ Mjöldagg % Rost % Mark-täckning vid skörd %
ELOQUENTA KWS 22,1 22,2 99,4 3,8 235 56 0 0 22 91
PIERINA KWS 21,8 22,6 96,2 5,1 139 64 0 2 25 88
ALISHA KWS 23,2 23,0 100,7 4,5 216 48 0,0 0 17 88
GERONIMO 19,5 17,0 114,9
4,2 219 96 6,6 3 22
95
LAVENDA KWS 22,9 23,1 98,8 5,3 259 42 0 0 19 92

Källa: Landsförsöken Danmark 2018-2019
Kommentar: Pga det torra och varma vädret under 2018 är siffrorna för just det året inte helt rättvisande. Blastmängden var överlag lägre än normalt, stocklöpning förekom i stort sett inte och sorterna växte generellt något högre än normalt. Jordhalten var också betydligt lägre än ett normalår. .

Korna älskar betornas söta smak. Även när dom egentligen är mätta, fortsätter dom gärna äta foderbetor!
Esben Larsen, Lantbrukare

Din kontaktperson Birte Lau

Birte Lau
Birte Lau
Sockerbetor & Foderbetor - Sverige
Skicka epost
KONTAKT