ELOQUENTA KWS

Högavkastande sort

  • Hög rotskörd
  • Hög TS-skörd
  • Bra etablering

Avkastning och egenskaper

Om sorten

ELOQUENTA KWS är en stabil, välbeprövad sort. Alltid en hög TShalt och en hög rotskörd. Mängden blast är inte så stor, men den ger ändå en god marktäckning som hjälper till att hålla tillbaka ogräset.

Sorten har en mycket låg mottaglighet för svampsjukdomar. Detta gör att man kan klara sig utan svampbehandling. Tendensen till stocklöpning är också låg, även i de stresstester som utförs varje år.

Under avkastning och egenskaper presenteras 3-årssnitt för 2021-2023 från de danska sortförsöken.

Din Kontaktperson Birte Lau

Birte Lau
Birte Lau
Sockerbetor & Foderbetor - Sverige
Skicka epost
KONTAKT