PIERINA KWS

Absolut lägsta jordhalt

  • Absolut minsta mängd vidhängande jord/kg TS
  • Mer högväxande
  • Låg tendens till stocklöpning

Avkastning och egenskaper

Om sorten

PIERINA KWS sätter en ny standard för foderbetor. Den ger möjlighet för en hög TS-skörd i kombination med den lägsta mängden jord per kg TS (rot). Ingen annan sort kommer i närheten när det gäller detta. Siffrorna som redovisas är tre-årssnitt för 2021-2023 från de danska sortförsöken.

Sorten passar för odling på de flesta jordar under normala odlingsförhållanden.

Din Kontaktperson Birte Lau

Birte Lau
Birte Lau
Sockerbetor & Foderbetor - Sverige
Skicka epost
KONTAKT