ALISHA KWS

Fantastisk TS-skörd

  • Högsta TS-halten
  • Frisk blast
  • Låg jordhalt

Avkastning och egenskaper

Om sorten

ALISHA KWS är vår högst avkastande foderbetssort, med låg mängd jord / kg TS, god marktäckning och stabil avkastning. Den har en hög TS-halt och relativt lågt växtsätt. Motståndskraften mot bladsjukdomar är god, bland de bästa i de danska landsförsöken.

Sorten passar alla jordtyper och odlingsförhållanden. Siffrorna som redovisas är treårssnitt för 2021-2023 från de danska sortförsöken.

Din Kontaktperson Birte Lau

Birte Lau
Birte Lau
Sockerbetor & Foderbetor - Sverige
Skicka epost
KONTAKT