ALISHA KWS

Låg jordhalt

  • Frisk blast
  • Liten mängd vidhängande jord
  • Låg tendens till stocklöpning

Avkastning och egenskaper

Om sorten

ALISHA KWS är efterföljaren till Cindy KWS, med ännu lägre mängd jord / kg TS. Det är en ganska ny sort och har varit med i försöken 2018 0ch 2019, så siffrorna som redovisas är ett två-årssnitt.

Den har en hög TS-halt och växer medelhögt. Sorten passar alla jordtyper och odlingsförhållanden. Motståndskraften mot bladsjukdomar är god, bland de bästa i de danska landsförsöken.

Produktblad ALISHA KWS

Din Kontaktperson Birte Lau

Birte Lau
Birte Lau
Sockerbetor & Foderbetor - Sverige
Skicka epost
KONTAKT