BAGOO

Bagoo står hela vägen, fram till tröskning!

  • Högavkastande gulfröig foderärt
  • Står hela vägen fram till skörd.
  • Tusenkornvikt som ger låg utsädeskostnad.

Egenskaper

Källa: SLU Fältförsök och KWS interna sortprovning

KWS foderärt sortöversikt

Områdesindelning svenska sortförsök

Källa: Svensk raps

Källa: Svensk raps

Din kontaktperson

Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Tel .: +45 2422 3057
Skicka epost
KONTAKT