BAGOO

Bagoo står hela vägen, fram till tröskning!

  • Högavkastande gulfröig foderärt
  • Står hela vägen fram till skörd.
  • Tusenkornvikt som ger låg utsädeskostnad.

Egenskaper i detalj

Källa: SLU Fältförsök och KWS interna sortprovning

Produktblad BAGOO

Områdesindelning svenska sortförsök

Källa: Svensk raps

Källa: Svensk raps

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT