VIORICA KWS

Stabil avkastning

  • God marktäckning
  • Mycket blast
  • Mer högväxande

Avkastning och egenskaper

Om sorten

VIORICA KWS växer lite högre och har en större bladmassa som täcker raderna och håller tillbaka ogräset. Sorten genererar sin höga TS-skörd med högre rotmassa och något lägre TS-halt.

Tendensen till stocklöpning är också låg, även i de stresstester som utförs varje år.

Under avkastning och egenskaper presenteras 3-årssnitt för 2021-2023 från de danska sortförsöken.

Din Kontaktperson Birte Lau

Birte Lau
Birte Lau
Sockerbetor & Foderbetor - Sverige
Skicka epost
KONTAKT