SMART SINJA KWS

CONVISO® SMART-sorten med högst intäkt

  • Högst avkastande CONVISO® SMART sort
  • Möjliggör effektiv ogräsbekämpning
  • Bra tolerans mot Aphanomyces

Egenskaper i detalj

Toleranser

  • Rhizomania
  • Aphanomyces
  • CONVISO® ONE

Egenskaper

  • Högst intäkt av CONVISO® SMART-sorterna
  • Relativt hög sockerhalt
  • Medelhögt växtsätt

Egenskaper

*Resultat från NBRs officiella försök 2019-2021. Stocklöpningsförsök 2021 sådd 19:e mars