SELMA KWS

Aphanomycessorten med högst avkastning

  • Högt ekonomiskt utbyte
  • Utmärkt tolerans mot Aphanomyces
  • Minst antal stocklöpare

Egenskaper i detalj

Toleranser

  • Rhizomania
  • Aphanomyces

Egenskaper

  • Bäst ekonomi i Aphanomycesförsöken
  • Mycket hög sockerhalt
  • Näst största sort 2020

Avkastning och egenskaper