SELMA KWS

Aphanomycessorten med högst avkastning

  • Högt ekonomiskt utbyte
  • Utmärkt tolerans mot Aphanomyces
  • Minst antal stocklöpare

Egenskaper i detalj

Toleranser

  • Rhizomania
  • Aphanomyces

Egenskaper

  • Bäst ekonomi i Aphanomycesförsöken
  • Mycket hög sockerhalt
  • Största sort 2021

Egenskaper

*Resultat från NBRs officiella försök 2019-2021. Stocklöpningsförsök 2021 sådd 19:e mars