CAPRIANNA KWS

Nematodsorten med högst lönsamhet

  • Högst lönsamhet
  • Högst sockerhalt av nematodsorterna
  • Minst stocklöpare av nematodsorterna

Egenskaper i detalj

Toleranser

  • Rhizomania
  • Nematoder

Egenskaper

  • Stark nematodtolerans
  • Lågt växtsätt
  • Lämpar sig för sen skörd

Egenskaper

*Resultat från NBRs officiella försök 2019-2021. Stocklöpningsförsök 2021 sådd 19:e mars