CAPRIANNA KWS

Nematodsort med hög sockerhalt

  • Högst lönsamhet
  • Högst sockerhalt av nematodsorterna
  • Minst stocklöpare av nematodsorterna

Egenskaper i detalj

Toleranser

  • Rhizomania
  • Nematoder

Egenskaper

  • Stark nematodtolerans
  • Lågt växtsätt
  • Lämpar sig för sen skörd

Avkastning och egenskaper