• KWS_pressemeldung_2018_06_15_conviso_smart_neue_wege_in_der_unkrautkontrolle.jpg
    CONVISO® SMART
    Ogräsbehandlingar

CONVISO® SMART ger Ingvar enkel ogräsbekämpning

Bakgrund

Ingvar Wahlqvist driver gården Lagestorp söder om Ekeby på totalt 250 ha, varav hälften av marken är ägd. Sockerbetsarealen är 33 ha. Jordarten består mestadels av moränlättlera. 5-årssnittet för sockerskörd uppgår till 12,22 ton polsocker per ha. Ingvar har en 8-årig växtföljd bestående av sockerbetor, höstraps, ärter och stråsäd.

På ett av sockerbetsfälten 2020 har det historiskt varit bekymmer med vildbetor, vilket hittills har inneburit ett stort merarbete med handrensning. På det andra fältet har trycket av åkerbinda varit mycket stort. Ingvar tyckte att det var ett enkelt val att på dessa fält använda CONVISO® SMART-konceptet med betor som är toleranta mot herbiciden CONVISO® ONE och därmed möjliggöra en effektiv bekämpning av vildbetorna och åkerbindorna med endast två behandlingar. Huvudsorten var Smart Renja KWS men Ingvar provade även ett ha av den nya, mer högavkastande sorten SMART EDDA KWS.

Bild 1. Ingvar framför sin demo-odling av en av de två nya CONVISO-sorterna från KWS för provodling 2020, nämligen Smart Edda KWS och Smart Rivetta KWS. Båda utmärks av mörkgröna blad och klart högre sockeravkastning i de officiella försöken jämfört med övriga CONVISO-sorter. Det gick inte att hitta någon åkerbinda i fältet trots stor förekomst historiskt.

Ogräsbehandlingar

Sådden skedde 7 april och den första ogräsbehandlingen med 0,5 l CONVISO® ONE + 0,14 l Tramat samt superolja utfördes den 4 maj när mållorna hade 2 örtblad. Att Tramatdosen inte var högre styrs av att Ingvar bedömer att veronika inte utgör något större problem på hans fält. Effekten blev mycket god mot samtliga ogräs. Andra behandlingen med samma preparat och doser utfördes den 26 maj. Även den andra behandlingen hade mycket god effekt mot ogräsen.

Starkt tillväxt

Ingvar tyckte att uppkomsten var bra på båda Conviso-sorterna och att de utvecklades väl. Som väntat påverkades de inte alls negativt av ogräsbehandlingen. Ingvar såg till att hålla blasten frisk med två behandlingar mot bladsvampar den 22 augusti och den 18 september (båda gångerna 0,6 l Comet Pro per ha). Vid mitt besök på fältet den 24 september kunde jag konstatera minimal förekomst av såväl ogräs som bladsvampar.

Skördenivå

Leveransen av Conviso-betorna skedde i slutet av december. Resultatet blev en sockerhalt på 17,82% och en renhet på 89,7%. Avkastningen hamnade på 10,8 ton polsocker per hektar.

Framtiden

Ingvar konstaterar att han kommer att odla CONVISO® SMART-sorter även 2021, trots att han inte har bekymmer med vildbetor på dessa fält. Däremot finns det rikligt med åkerbinda, mållor samt vitgröe. Från sina erfarenheter 2020 vet han att CONVISO® ONE fungerar utmärkt mot dessa ogräs och ser fram emot att slippa en extra behandling mot gräsogräsen. Dessutom får han en större flexibilitet när det gäller spruttidpunkt och sparar värdefull sprutkapacitet genom att klara ogräsen med två bekämpningar jämfört med normalt 3-4 vid traditionell betodling.

Bild 2. Fältet med historiskt vildbetsbekymmer. Inga vildbetor eller andra ogräs är synliga efter CONVISO-ogräsbehandlingarna 2020.

Bild 2. Fältet med historiskt vildbetsbekymmer. Inga vildbetor eller andra ogräs är synliga efter CONVISO-ogräsbehandlingarna 2020.