• KWS_pressemeldung_2018_06_15_conviso_smart_neue_wege_in_der_unkrautkontrolle.jpg
    CONVISO® SMART
    Ogräsbehandlingar

CONVISO® SMART löste problem med vildbetor

Bakgrund

Christian och Torsten Andersson driver sedan många år framgångsrik betodling på gården Granhill nära Glemmingebro. Betarealen uppgår till knappt 80 ha i år och 5-årssnittet för sockerskörd mellan 13 och 14 ton per ha imponerar. Växtföljden är ganska fri innehållande specialgrödor som lök, morötter och potatis men uppgår normalt till 4-5 år.

På några arrenderade fält finns bekymmer med vildbetor vilket hittills har inneburit ett stort merarbete med handrensning. När Christian och Torsten hörde talas om CONVISO® SMART-konceptet med betor som är toleranta mot herbiciden CONVISO® ONE bestämde de sig för att prova detta på ett fält 2018 där de visste att vildbetor historiskt hade varit ett stort problem.

Ogräsbehandlingar

Sådden skedde 21 april och den första ogräsbehandlingen med 0,5 l CONVISO® ONE + 0,5 l superolja per ha utfördes den 11 maj när mållorna hade 2 örtblad. Effekten blev mycket god mot samtliga ogräs. Pga av blåsiga förhållanden gick det inte att utföra den andra behandlingen i rätt tid. Först den 5 juni kunde Christian utföra den andra behandlingen och flera ogräs var i största laget vid denna tidpunkt. Efter diskussion med olika rådgivare valde Christian en blandning med 0,5 l CONVISO® ONE + 0,6 l Betanal Power + 0,5 l superolja per ha. Dessutom följde han upp med en radrensning den 12 juni.


Bild 1. Den 14 juni är ogräsbekämpningen avslutad med gott resultat. Nu behövs vatten!

Bild 1. Den 14 juni är ogräsbekämpningen avslutad med gott resultat. Nu behövs vatten!

Bild 2. Den 20 september är det full tillväxt i CONVISO® SMART -betorna och vildbetorna lyser som väntat med sin frånvaro.

Bild 2. Den 20 september är det full tillväxt i CONVISO® SMART -betorna och vildbetorna lyser som väntat med sin frånvaro.

Starkt tillväxt

Conviso-behandlingarna verkade inte alls påverka betorna negativt och tillväxten blev med hjälp av bevattning på ca 100 mm under säsongen imponerande. Christian såg till att hålla blasten frisk med behandlingar mot bladsvampar den 17 augusti och den 14 september (båda gångerna 0,6 l Comet Pro per ha). Vid mitt besök på fältet den 20 september kunde jag konstatera minimal förekomst av såväl ogräs som bladsvampar. Dessutom var stora betnackar redan synliga för blotta ögat.

Framtiden

Vid mitt besök den 25 oktober är fältet ännu i stort sett fritt från ogräs och bladsvampar. Vi drar upp stora betor och Christian och Torsten funderar kring framtiden. CONVISO® SMART är ju ett givet val vid problem med vildbetor men de utesluter inte att använda konceptet även på fält utan detta problem. Att klara ogräsen med två bekämpningar innebär värdefull tidsvinst och den större flexibiliteten när det gäller tidpunkt kan vara mycket betydelsefull vid blåsigt väder på Österlen. Men det slutliga beslutet säger Christian och Torsten att de kommer att ta när de har levererat Conviso-betorna och vet sockeravkastningen. Den 5 december talar jag med Christian per telefon och avkastningen blev drygt 15,7 ton polsocker per ha (84,4 ton rena betor per ha med en renhet på 90,8% och en sockerhalt på 18,7%). Leveransen skedde i slutet av november.

Bild 3. Den 25 oktober konstaterar Torsten och Christian att betornas storlek lovar gott inför skörden av CONVISO® SMART -betorna i november

Bild 3. Den 25 oktober konstaterar Torsten och Christian att betornas storlek lovar gott inför skörden av CONVISO® SMART -betorna i november