• KWS_mann_bei_pruefung_mais.jpg
  Affärsområden

KWS affärsverksamhetsområden

KWS affärsverksamhet bedrivs i de tre produktsegmenten majs, sockerbetor och stråsäd.

Affärsområdena stöds av forskning och utveckling samt administrativa funktioner. Tack vare den integrerade strukturen är de enskilda segmenten mycket nära sammanlänkade.

Affärsområdenas företagsledningsmässiga spelrum garanterar att KWS Group kan anpassa sig mera flexibelt till olika förhållanden och snabbt införa konkurrensmässiga fördelar.

Detta gör det möjligt för oss att fokusera på de enskilda marknaderna, kunderna och produkterna i varje segment och samtidigt åstadkomma synergier inom forskning och förädling.

Vad vi gör.

Vår värdekedja sträcker sig från sortutveckling vidare till uppförökning och produktion av dessa sorter, som följs av marknadsföring, försäljning och distribution till lantbrukare i hela världen.

Sockerbets-, majs- och stråsädessegmenten är KWS Groups stöttepelare.

 • Affärsenheten för sockerbetor består av produktgrupperna sockerbetor, foder- och energibetor.
 • Majssegmentet inkluderar rapsfrö, solrosor, sorghum, hirs och mellangrödor.
 • Stråsädessegmentet inkluderar vete, råg, hybridråg, höstkorn, vårkorn, olje- och proteinväxter och ekologiskt utsäde.

 • Anställda på KWS

  Lantbrukarnas framgång är och har alltid varit vårt främsta mål. Deras framgång är vår framgång. Det är på det vi fokuserar vårt arbete.

  Rüdiger Strohm, Chef för global strategi
  kws_ruediger_strohm.jpeg

Utsäde från utveckling till förädling till distribution

Målet för vårt förädlingsarbete är att erbjuda alla lantbrukare - vare sig de idkar traditionellt eller ekologiskt jordbruk - olika slags produkter och lösningar som är inriktade på deras behov. Detta är grunden för effektiv, produktiv och hållbar jordbruksverksamhet.

Uppförökning av utsäde under lämpliga klimatförhållanden är lika viktigt som tekniska förberedelser med de högsta kvalitetsstandarder och logistik, som garanterar fullständig och punktlig leverans.

Planering av försäljning och odling
Produktionen börjar med planering av försäljning och uppförökning. Man uppskattar varje enskild sorts potential för odling i de olika marknaderna för att bestämma produktionsbehovet. Planeringen startar upp till tre år innan utsäden säljs till lantbrukarna - plantor behöver ju tid att växa.

Uppförökning och produktion i fält
För att säkerställa enastående utsädeskvalitet är det viktigt att uppfylla höga och grödspecifika krav. Till dessa hör till exempel kontroll av avstånden mellan uppförökningssområden för olika sorters av samma gröda. Sådana minimiavstånd är avsedda att hindra att oönskade egenskaper kommer in i en sort genom pollen från andra bestånd. Under tiden på fältet kontrollerar specialister bestånden. Uppförökningen avslutas med skörden.

Mognad och befruktning
Blomningen är det centrala i förädling. Det är här som korsningsprocessen börjar. Blommorna måste pollineras för att frön eller frukter ska bildas. Utan pollinering sker ingen befruktning och därmed inga frön. Pollinering är avgörande utsädesproduktionen.

Upparbetning
Råmaterialet bereds efter skörden. Det rensas, torkas skonsamt och sorteras efter storlek (kalibreras). Alla processer är utformade för att behandla fröna försiktigt så att grodden förblir skyddad och optimal groning säkerställs.

De tekniska processerna är anpassade efter de olika grödornas utformning och storlek av frö. Majs skördas som kolvar och kärnorna avlägsnas från kolven först efter torkning. Sockerbetsfröet som av naturen har skarpa kanter måste å andra sidan först poleras och pelleteras innan den runda pelleten skapas, vilket möjliggör att enskilda frön kan sås.

Kvalitetsgranskning
Under hela uppförökningsprocessen kontrolleras varje parti gång på gång. Kontroller utförs för att säkerställa att fröet faktiskt har alla kvalitetskännetecken och egenskaper, som t.ex. sjukdomsresistens eller kvalitetsbestämmande innehållsämnen. Fröets grobarhet och vigör bestäms också. Först efter att utsädet noga testats och det har klarat alla kontroller, förpackas och levereras det ut till de olika marknaderna. På detta sätt garanterar vi att lantbrukarna får utsäde av högsta kvalitet.

Förpackning och certifiering
Utsädesproduktionen organiseras i huvudsak av förädlarna själva. Beroende på vilken gröda det gäller kan det dock ske i samarbete med flera lantbrukspartners och fröfabriker. Efter en rad myndighets- och kvalitetskontroller är utsädet sedan klart för försäljning. Förpackning och certifiering i Tyskland, till exempel, sker under myndighetskontroll. Detta garanterar att endast certifierat utsäde med hög grobarhet och sortrenhet kommer ut på marknaden.

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT