• Förberedelse av ett DNA-prov i laboratoriet
    Digital fenotypning

Digital fenotypning

Översikt

I ett nötskal

Egenskaperna hos en förädlingsväxt undersöks i fält. Vi tar hjälp av moderna tekniker för automatiska analyser.

Fördelar

Denna metod är icke-invasiv och påverkar inte plantornas utveckling. Digital fenotypning ger oss till exempel möjlighet att dra slutsatser om svampangrepp.

Nackdelar

Utmaningen med denna metod är att mäta eller bedömma "rätt" sak. Först när vi vet vilken genetiska mekanism som ligger bakom en specifik förändring i plantornas utseende kan vi utveckla automatisk igenkänning via sensorer. Vi måste också snabbt kunna analysera stora mängder data vilket kräver bredbandsdatalinjer till förädlingsstationerna.

Utveckling

Skillnaden mellan genotyp och fenotyp härstammar från Wilhelm Johannsens tid (1911). En genotyp är summan av de egenskaper som ärvs av föräldrarna. Dessa egenskaper definierar en sorts fenotyp, men fenotypen påverkas dessutom av yttre miljöfaktorer. Genotypen är summan av alla genetiska egenskaper hos en organism, t.ex. en växt. Denna växts fenotyp skapas när den växer under givna miljöförhållanden.

Tillämpning hos KWS

Effektivt urval av genotyper i fält och i växthus.

Kunskap om arvsmassan ger förädlare mycket viktig information om individuella växtlinjer. Detta är dock absolut inte tillräckligt för att fatta bra förädlingsbeslut. En linjes egenskaper måste alltid testas även i fält. Detta kräver mycket erfarenhet av förädling och tid. Dessutom finns det egenskaper som inte kan eller knappast kan urskiljas med blotta ögat.

Modern teknik kan här hjälpa oss att göra detta och kan samtidigt ge oss ytterligare information. Därför investerar KWS mycket arbete för att utveckla nya metoder för att automatiskt kunna registrera vissa egenskaper hos växter. Bilder tas både från marken och från luften av fält och försöksparceller. Dessa kan analyseras vid datorn och man kan dra slutsatser om egenskaper såsom växthöjd och eventuella sjukdomsangrepp. Detta kräver nära samarbete med IT-specialister och våra erfarna förädlare.

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT