• Roggen-mit-Hand.jpg
    KWS Stråsäd

Våra stråsädessorter

Områdesindelning svenska sortförsök

Källa: Svensk raps

Källa: Svensk raps

Din kontaktperson

Claus Nymand
Claus Nymand
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Tel .: +45 2422 3057
Skicka epost
KONTAKT