• Roggen-mit-Hand.jpg
    KWS Stråsäd

Våra stråsädessorter

Områdesindelning svenska sortförsök

Källa: Svensk raps

Källa: Svensk raps

Din kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige
Skicka epost
KONTAKT