• Förberedelse av ett DNA-prov i laboratoriet
    Cell- och vävnadskultur

Cell- och vävnadskultur

Översikt

I ett nötskal
Ur en plantas enskilda celler regenereras hela växter på näringssubstrat i laboratoriet.

Fördelar
Genererar snabbt många identiska avkommor från en planta.

Nackdelar
Varje gröda och vävnadstyp kräver sina egna ”recept”.

Utveckling
Sedan början av 1900-talet. Praktisk användning från 1970-talet och framåt.

Tillämpning hos KWS
Förädling av sockerbetor, majs, raps, vete, korn och råg.

Växter har en speciell egenskap som skiljer dem från andra organismer: De är totipotenta. Det innebär i princip att det ur varje enskild växtcell kan växa fram en ny komplett planta. Man tar vävnadsfragment eller enskilda celler från en växt och placerar dessa på speciella näringssubstrat i laboratoriet där cellerna kan växa och dela sig vidare. Slutligen kan en hel växt regenereras från den laboratorieodlade vävnaden.

kws_innovation_cell_and_structure_culture_1_se.png

Detta gör det möjligt att snabbt generera genetiskt identiska avkommor från en växt i laboratoriet. Olika grödor och vävnadstyper kräver dock specifika procedurer anpassade för dem.

KWS har under decennier byggt upp mycket erfarenhet inom detta område. På KWS utgör cell- och vävnadskulturerna grunden för många tillämpningar och analyser inom bioteknik. Speciellt värdefull är metoden att skapa dubbla haploida linjer i hybridförädling (DH-linjer). Men även i den genetiska transformationen spelar cell- och vävnadskulturer en viktig roll.

kws_innovation_cell_and_structure_culture_2_se.png

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT