• Förberedelse av ett DNA-prov i laboratoriet
    Cell- och vävnadskultur

Cell- och vävnadskultur

Översikt

I ett nötskal
Ur en plantas enskilda celler regenereras hela växter på näringssubstrat i laboratoriet.

Fördelar
Genererar snabbt många identiska avkommor från en planta.

Nackdelar
Varje gröda och vävnadstyp kräver sina egna ”recept”.

Utveckling
Sedan början av 1900-talet. Praktisk användning från 1970-talet och framåt.

Tillämpning hos KWS
Förädling av sockerbetor, majs, raps, vete, korn och råg.

Växter har en speciell egenskap som skiljer dem från andra organismer: De är totipotenta. Det innebär i princip att det ur varje enskild växtcell kan växa fram en ny komplett planta. Man tar vävnadsfragment eller enskilda celler från en växt och placerar dessa på speciella näringssubstrat i laboratoriet där cellerna kan växa och dela sig vidare. Slutligen kan en hel växt regenereras från den laboratorieodlade vävnaden.

Detta gör det möjligt att snabbt generera genetiskt identiska avkommor från en växt i laboratoriet. Olika grödor och vävnadstyper kräver dock specifika procedurer anpassade för dem.

KWS har under decennier byggt upp mycket erfarenhet inom detta område. På KWS utgör cell- och vävnadskulturerna grunden för många tillämpningar och analyser inom bioteknik. Speciellt värdefull är metoden att skapa dubbla haploida linjer i hybridförädling (DH-linjer). Men även i den genetiska transformationen spelar cell- och vävnadskulturer en viktig roll.

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT