• KWS_forschungsteam_im_labor.jpg
    Innovation

Växtförädling för ett hållbart jordbruk

Målet för vårt förädlingsarbete är att ge lantbrukare exakt de sorter som tillgodoser deras behov. Om de använder traditionella eller ekologiska jordbruksmetoder har ingen betydelse. Vi erbjuder fröer som är anpassade till de olika regionernas klimat- och markförhållanden, ökar avkastningen och minskar användningen av bekämpningsmedel.

För att uppnå detta krävs kontinuerlig och intensiv forskningsverksamhet. Det tar upp till tio år innan en ny sort godkänns och blir tillgänglig på marknaden. Varje år investerar vi cirka 17 procent av vår omsättning i forsknings- och utvecklingsprojekt som möjliggör förbättringar i avkastningen med upp till två procent.

Vårt globala KWS-förädlingsnätverk

Vår nuvarande forskning och utveckling i siffror:

i miljoner €   2016/2017 2017/2018 +/-
F&U anställda Ø 1 889 1 920 1,6 %
Andelen F&U-anställda av hela arbetsstyrkan i % 38,3 37,3 -2,6 %
F&U kostnad   190,3 197,7 3,9 %
F&U andel
(i % av omsättningen)
i % 17,7 18,5 4,5 %
Nya sorter godkända för försäljning   357 402 12,6 %

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT