• KWS_BiT_auf_dem_gelaende_in_einbeck.jpg
    Om oss

KWS i siffror


grundat år

1856
i Klein Wanzleben

Dotterbolag och närstående bolag

omkring
88

i hela världen


anställda

5 319

i hela världen

Försäljning

1 820

i hela världen

1 540

miljoner € föregående år

EBIT

223

i hela världen

155

miljoner € föregående år

KWS om oss: Utsäde för framtiden - sedan 1856

KWS sår framtiden. Vårt högavkastande utsäde och vår omfattande kunskap gör oss till en betrodd partner till lantbrukare - sedan flera generationer. På detta sätt bidrar vi till lösningar som föder den stadigt växande befolkningen i världen. Vi förbättrar kontinuerligt den genetiska potentialen genom framstående forsknings- och förädlingsprogram. Vårt utsäde är skräddarsytt till våra kunders behov och krav att leverera den högsta kvaliteten, och vi är en stark partner genom hela värdekedjan.

Vår gemensamma framgång är resultatet av en företagskultur som erbjuder frihet för entreprenörer och stöder hängiven begåvning för utformning av lösningar.

Utsäde av hög kvalitet för friska och produktiva grödor

Målet för vårt förädlingsarbete är att erbjuda alla lantbrukare, vare sig de använder traditionella eller ekologiska jordbruksmetoder, sorter och lösningar exakt anpassade till deras behov och optimalt skräddarsydda för de klimatförhållanden och de specifika geologiska betingelser som råder i respektive regioner. Detta är grunden för en effektiv och produktiv jordbruksverksamhet.

Med våra högpresterande sorter för majs, sockerbetor, stråsäd, raps, solrosor, sojabönor, fånggrödor osv. erbjuder vi ett stort urval produkter som uppfyller de mycket varierande kraven i tempererade och tropiska klimat och möjliggör en balanserad växtföljd.

KWS växer kontinuerligt, men med måtta

Företaget har varit oberoende i mer än 160 år och ättlingar till de ursprungliga ägarfamiljerna är fortfarnade en viktig del av företagets drift. Oberoende är en betydande tillgång som KWS has bevarat i mer än sex generationer. I Klein Wanzleben i Magdeburger Börde lade Matthias Christian Rabbethge 1856 grunden till ett företag som då, liksom idag, är nära sammanlänkat med lantbruk.

KWS verksamt i 70 länder i hela världen

KWS SAAT SE & Co. KGaA är moderbolag i KWS Group. Det är en strategisk ledare och hanterar bland annat förädling och uppförökning av sockerbets- och majsutsäde. Företaget finansierar grundforskning och förädlingen av ett varierat spektrum av sorter i KWS Group och förser årligen sina filialer med nya sorter for uppförökning och distribution.

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT