• KWS_mitarbeiter_bei_der_konzeption_an_glaswand.jpg
    Samarbete

Söker du en stark partner för att förverkliga innovativa idéer inom jordbruksområdet?

Den centrala delen i vår innovativa verksamhet är samarbete med både offentliga forskningsinstitut, privata bolag och industripartners.

Detta inkluderar både en mångfald av offentligt finansierade projekt och individuellt samarbete med partners från hela världen. Vi har representanter i många organisationer och sammanslutningar för växtvetenskap och förädling på nationell och europeisk nivå.

Vårt övergripande mål är att främja vetenskap och forskning, ha ett starkt nätverk och etablera ett kompetensnätverk för växtvetenskap.

Vill du samarbeta med oss?

Limagrain

Vårt nordamerikanska dotterbolag AgReliant har varit i partnerskap med den franska jordbruksgruppen Limagrain sedan 2000. De marknadsför olika traditionella och genetiskt optimerade majssorter med nya och förbättrade egenskaper såsom hybridtolerans eller resistens mot olika skadliga insekter.

BASF Plant Science

Vi har arbetat inom området växtbioteknik tillsammans med BASF Plant Science sedan 2010. Samarbetets gemensamma mål är både en 15 % ökning av sockerbetans avkastning av socker och energi och utvecklandet av sorter som tål torka och kräver lite vatten för att överleva perioder av torka utan avkastningstapp.

Vilmorin

Tillsammans med det franska företaget Vilmorin grundade vi i oktober 2011 det gemensamma företaget GENECTIVE (50:50). Denna gemensamma forskningsplattform fokuserar på genetiskt modifierade egenskaper hos majs. Förutom förbättrad tolerans för växtbekämpningsmedel och ökad resistens kommer andra platsbaserade egenskaper att optimeras i framtiden.

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT