• KWS_team_event_workshop_mit_flipchart.jpg
  Erfarna experter och proffs

Våra öppna karriärdörrar. Dina nya perspektiv.

Med några års arbetserfarenhet vet du vad du vill och vad du är kapabel till. Det är dags att leda din karriär i en ny riktning. Bevisa vad du kan göra med din kompetens och erfarenhet på KWS!

Vi erbjuder en internationell arbetsmiljö som kännetecknas av entreprenörsfrihet. Effektiva strukturer, uppskattande av anställda och öppen kommunikation lägger grunden till nästa karriärsteg.

Bli del av vårt internationella team. Använd din erfarenhet och sakkunskap och ta dig an en av de viktigaste utmaningarna i dag och i framtiden.

Friheter

Förvandling av innovativa idéer till fungerande lösningar är en av våra mest spännande utmaningar. Ifrågasätt status quo och utnyttja din entreprenörsfrihet för att driva dina idéer framåt.

Nätverk

Förlita dig på stödet från dina kollegor för att utveckla innovativa lösningar: Vi har ca. 5 000 experter i mer än 70 länder. Vi samarbetar även med företag, institutioner och universitet.

Balans mellan arbete och privatliv

Förutom en bra lön erbjuder vi en rad attraktiva förmåner. Bland dessa ingår flexibla arbetsmodeller, omfattande utbildningsmöjligheter, hälsovård med mera.

 • Anställda på KWS

  Teamen på KWS är internationella och kombinerar en mängd olika yrkesområden och bakgrunder. Detta är en ständig inspiration för mig.

  Annette Brüggemann, Inköpsavdelningen
  kws_annette_brueggemann.jpeg

Forskning och utveckling

Oavsett om du arbetar med markörteknik, odling av celler och vävnader, genteknik, växtpatologi eller andra forskningsområden: Du har den vetenskapliga sakkunskapen och vi investerar mer i vår forskning än de flesta företag, vilket gör att KWS är en idealisk miljö för din utveckling.

Din yrkesbakgrund:

 • Växtbiologi
 • Växtbioteknik
 • Bioinformatik
 • m.m.

Växtförädling

Skapa ett effektivt och hållbart jordbruk med oss. Vår forskning och växtförädling har som syfte att öka avkastningen, främja stabilitet och hög produktkvalitet samt bevara genetiska resurser.

Din yrkesbakgrund:
Agrarvetenskap med tonvikt på

 • Växtproduktion
 • Växtgenetik
 • Växtförädling
 • m.m.

Uppförökning och produktion

Dina kollegor inom växtförädling utvecklar sorterna, du uppförökar grundutsädet och producerar utsäde för försäljning. Du har också ansvar för produktionsrelaterad forskning, kvalitetskontroll och våra produktionsanläggningar.

Din yrkesbakgrund:
Agrarvetenskap med tonvikt på

 • Agrarvetenskap, fokus på växtvetenskap
 • Biologi
 • Teknik
 • m.m.

Försäljning och marknadsföring

Du är vårt ansikte utåt mot våra kunder: Lantbrukare, detaljister, grossister och rådgivare är dina dagliga kontakter. Med din kunskap och bemötande personlighet kommer du att hjälpa dem att välja lämpliga produkter, eller utveckla nya strategier för marknadsföring och försäljning.

Din yrkesbakgrund:

 • Agrarvetenskap
 • Företagsekonomi
 • m.m.

Affärsfunktioner

Juridiska avdelningen, kontrollavdelningen, ekonomiavdelningen, inköps- eller personalavdelningen – de är alla av yttersta vikt för vårt dagliga arbete och vår gemensamma framgång. Som alltid är fallet när det gäller områden på KWS kommer du att ha många möjligheter att optimera våra interna rutiner med innovativa lösningar även på detta område.

Din yrkesbakgrund:

 • Företagsekonomi
 • Rättsvetenskap
 • m.m.

Din kontakt

Moisés Lemos González
Moisés Lemos González
Lead of HRBPs Western Europe
Skicka epost
KONTAKT