• Förberedelse av ett DNA-prov i laboratoriet
    Genetisk forskning

Genetisk forskning

Översikt

I ett nötskal

Här utforskas växtgenomets holistiska strukturer och biologiska funktioner.

Fördelar

Komplexa egenskaper som inte är baserade på individuella gener utan på nätverk av gener kan analyseras och anpassas på ett korrekt sätt.

Nackdelar

Inga

Utveckling

Tillämpning vid praktisk växtförädling sedan 1990-talet.

Tillämpning hos KWS

Att analysera sockerbetans, majsens, rapsens, solrosens, vetets, kornets eller rågens genetiska material. Många forskningsprojekt utförs i samarbete med våra partners.

Ett genom är en växts hela genetiska material. Genetisk forskning avslöjar växtgenomets uppsättning och biologiska funktion (dvs. alla gener) och de reglerande avsnitten på det. Vi känner redan till många grödors genom.

För att dra förädlingsrelaterade slutsatser baserade på genominformation ser förädlarna huvudsakligen på de genetiska skillnaderna mellan de olika individerna i en gröda. En enskild gens eller en DNA-sekvens funktion kan bestämmas genom att hitta ett samband mellan variationer i utseendet hos olika plantor (till exempel sjukdomsresistens) och deras genetiska olikheter. Genetisk forskning hjälper oss även att analysera växtegenskaper som inte är baserade på individuella gener utan på ett nätverk av gener. Komplicerade egenskaper såsom avkastning och torktålighet kan därmed förädlas mera exakt.

För att belysa genernas funktion inkluderar forskare och förädlare nu andra vetenskapliga områden i sina analyser och undersöker bland annat alla proteiner (proteom) eller ämnesomsättningsprodukter (metabolom) i en planta.

Resultaten som uppnås kan användas för både traditionellt förädling och för de nya innovativa metoderna inom växtförädling, såsom genomredigering.

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT