• KWS-BERADO.jpg
    Utsädesberäknare

Beräkna utsädesmängden för hybridråg

Utsädesberäknaren är avsedd som ett verktyg för beräkning av frömängden för hybridråg, och som ett hjälpmedel när såmaskinen behöver ställas in. KWS hybridråg säljs i enheter. En enhet motsvarar 1 miljon grobara kärnor. Det innebär att om 1,5 enheter sås per ha, motsvarar detta 150 grobara frön per m2.

Säckar med 1 enhet väger vanligtvis från ca 30 till ca 45 kilo. Vikten anges på påsen. Detsamma gäller för säckar med 12 enheter.

I beräkningen nedan skall de faktorer som påverkar beräkningen av utsädesmängden anges enligt följande:

  • Sådatum - Ange här det aktuella datumet då sådd ska ske.
  • Antal kg - Ange vikten för antingen 1 eller 12 enheter här
  • Såbäddsförhållanden - Sådjupet och utsädesmängden beror på såbäddsförhållandena.

Det är viktigt att alla kärnor täcks med jord, men inte för djupt (minskar bestockningen). Om såbädden är torr eller har en väldigt grov struktur, öka sådjupet med 1 cm och öka även utsädesmängden med 0,1 enhet per ha.

Välj datum för sådd:

Välj det datum då sådden ska äga rum.

Ange det antal kg som anges på säcken av:

kg
kg

Välj såbäddens skick:

Sådjupet och mängden utsäde beror på förhållandena i såbädden.
Utsäde per ha
kg
Plantor per m²

Husk
Utsäde per ha
kg
Plantor per m²

Husk
KONTAKT