• KWS_gateway_research_center_woman_analysing_plant_samples.jpg
    Genomredigering

Genomredigering – en exakt och snabb ny förädlingsmetod

Genomredigering är en ny förädlingsmetod som möjliggör en snabbare och mer exakt utveckling av sorter genom riktad mutagenes.

Genomredigering är mer exakt än konventionella förädlingsmetoder: Genom att modifiera arvsmassan diekt kan specifika egenskaper bearbetas på ett exakt sätt. Samtidigt kan genomredigering påskynda utvecklingen av nya sorter med 20 till 30 procent jämfört med traditionella förädlingsmetoder.

Det finns olika former och tillvägagångssätt för genomredigering. De är baserade på programmerbara enzymer (nukleaser) med vilka DNA skärs vid vissa punkter för att avlägsna, byta ut eller sätta in en eller flera byggstenar med exakt noggrannhet. Även om innovationerna inom genomredigering går tillbaka till 1980-talet har metoden bara använts inom växtförädling sedan 2005. Tidigare tillvägagångssätt för genomredigering inkluderar metoder som använder meganukleaser, zinkfingernukleaser (ZFN) och transkriptionsaktivatorliknande effektornukleaser (TALEN). Sedan den första appliceringen av CRISPR/Cas i växtförädling 2013 har denna metod blivit den vanligaste metoden då den är relativt enkel, effektiv, mångsidig och snabb.

Ordlista över genomredigering

Genomredigering kan användas för att utveckla växter med fördelaktiga egenskaper

Många tillämpningsexempel visar att genomredigering kan ge ett betydande bidrag till global livsmedelssäkerhet och hållbart jordbruk. När sorter är resistenta mot skadedjur och sjukdomar eller använder näringsämnen och vatten mer effektivt behöver lantbrukarna färre bekämpningsmedel, oorganiska gödningsmedel och vatten. Det är också möjligt att utveckla grödor som är bättre anpassade till globala och lokala klimatförändringar, och jordbruket som helhet bidrar mindre till de globala utsläppen av växthusgaser när mindre jordbruksmark och insatsvaror behövs.

Genomredigering hos KWS

Sedan 2015 har KWS fokuserat på jordbrukets hållbarhet när man tillämpar genomredigeringsmetoder för våra viktigaste grödor. Eftersom den rättsliga ramen inom EU för närvarande förbjuder genomredigering inom växtförädling, är vårt fokus främst på forskning. Vi använder till exempel tekniken för identifiering och validering av gener.

I framtiden kommer vi att fokusera genomredigering på utveckling av egenskaper som svamp-, virus- och insektsresistens, avkastningsstabilitet och ensilagekvalitet.

KWS är ett av de nästan 60 företag som arbetar tillsammans i forskningsprojektet PILTON som leds av Association for the Promotion of Plant Innovation (GFPi). Projektet syftar till att utveckla multipel svamptolerans i vete och syftar till att visa i vilken utsträckning genomredigering kan minska behovet av växtskyddsmedel.

PILTON-projektet

Vi är fast beslutna att ta itu med jordbrukets utmaningar genom innovativa metoder. Med hjälp av genomredigeringens snabbhet och precision möjliggör vi utvecklingen av klimatresistenta grödor och erbjuder vi lösningar för hållbart jordbruk.

Dr Manny Saluja, avancerad forskare, genomredigering, KWS

Vidare läsning (EN)

New Breeding Methods: More than just a "test-tube scenario" Download 2022 (PDF | 144 KB)
Download 2023 (PDF | 491 KB)
EU-SAGE interactive online database of genome-edited crops Read more

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT