• myKWS

myKWS - Digital konsultation för jordbrukare

Den gratis myKWS-tjänsten stöder dig med digitala verktyg som hjälper dig med relevanta beslut kring din odling, liksom en E-Mail-Service som informerar dig om relevanta ämnen vid rätt tidpunkt - så att du kan få optimal avkastning i slutet av säsongen.

MyKWS-verktyget SAT TS-övervakning hjälper mig att optimera skördelogistiken och därför minska kostnaderna avsevärt.
Matthias Ebmeyer, jordbrukare