• Förberedelse av ett DNA-prov i laboratoriet
    Förädlingsmetoder

Växtförädling och forskningsmetoder

Sedan KWS grundades för mer än 160 år sedan har dess framgångar baserat sig på innovativa växtförädlingsmetoder för att ge lantbrukarna kontinuerligt förbättrat utsäde för alltmer produktiva sorter. För att göra detta använder KWS ett brett och konstant uppdaterat utbud av förädlingstekniker. Riktad manipulering av växters genetiska material genom att korsförädla valda föräldraväxter med påföljande val av avkomma inleddes på 1800-talet. Sedan dess har metoderna fortlöpande utvecklats och finslipats: Metoder såsom genomanalys, cellkultur, hybridförädling, bioteknik och bioinformatik har lagts till.

Tack vare dessa framsteg vet vi mer och mer om växters egenskaper och deras genetiska ursprung. Dessa verktyg ger oss mer information om växter och gör det möjligt för förädlare att fatta snabbare beslut. De kan snabbare svara på utmaningar såsom klimatförändring eller nya patogener och förse lantbrukare med optimalt anpassade sorter.

Vår dagliga erfarenhet som växtförädlare visar oss att våra förädlare behöver alla metoder som tillämpas för närvarande för att uppnå riktad, allt snabbare och mera effektiv förädling. Det är också viktigt med tanke på att KWS är aktivt i cirka 70 länder och konkurrerar med andra växtförädlare. Det är därför nödvändigt för växtförädlare och följaktligen även för KWS och dess konkurrenskraft att de fritt kan välja sina mål och de verktyg som är bäst lämpade för att uppnå dessa mål. Det som är avgörande i allt detta är vilken förbättrad egenskap en ny sort uppvisar - inte vilka metoder som användes för att förädla denna sort.

Din kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Skicka epost
KONTAKT