• kws_unternehmen_geschichte.tif

Framtid med ursprung

I mer än 160 år har KWS stått för tradition, lantbruksanknytning och framgångsrik växtförädling, men också för öppenhet mot världen och internationell tillväxt. I Klein Wanzleben i Magdeburger Börde lade lantbrukaren Matthias Christian Rabbethge år 1856 grunden till ett familjeägt bolag som än idag är nära sammanlänkat med lantbruket.

Lär känna KWS-varumärkets historia

Din kontakt

Max Goerner
Max Goerner
Lead of Corporate/Strategic Communications
Global Marketing and Communications
Skicka e-post
KONTAKT