• KWS_pressemeldung_2018_06_15_conviso_smart_neue_wege_in_der_unkrautkontrolle.jpg
    CONVISO® SMART
    Ogräsbehandlingar

CONVISO® SMART minskade antal sprutningar hos Hans

Bakgrund

Hans Odell driver tillsammans med sin bror Bertil Vanninge Gård vid Klagstorp. Växtodlingen är på totalt 405 ha, varav 1/3 är ägt. Betarealen uppgår till 76 ha. Växtföljden är i grunden 4-årig. Den genomsnittliga sockerskörden ligger på 12,8 ton per ha. Tyvärr, med tanke på väderleken 2018, har Hans ingen möjlighet till bevattning.

Tack vare noggrann bortrensning av stocklöpare genom åren är vildbetor inget bekymmer. Men eftersom ett betfält i år gränsade till bebyggelsen i Klagstorp blev Hans intresserad av CONVISO® SMART-konceptet med betor som är toleranta mot herbiciden CONVISO® ONE. Han såg fördelen av att nå en effektiv ogräsbekämpning med bara 2 ogräsbehandlingar. Dessutom finns viss förekomst av renkavle så den bättre effekten av CONVISO® ONE mot gräsogräs jämfört med traditionella herbicider är ytterligare en fördel.

TEXT1

Bild 1. Den 8 juni syns effekten av CONVISO® ONE till och med på åkerfräken-plantorna.

Ogräsbehandlingar 2018

Hans sådde betorna den 20-22 april. Uppkomsten blev generellt mycket bra med undantag av en liten kulle med sämre jordstruktur. Den 13 maj hade mållorna 2 örtblad och Hans gjorde den första sprutningen med 0,5 l CONVISO® ONE + 0,25 l Tramat per ha. Samma behandling upprepades den 25 maj. Båda behandlingarna gav utmärkt resultat. Hans fick till och med en viss effekt mot det erkänt svårbekämpade ogräset åkerfräken, vilket syns på bild 1.

Bild 2. Hans Odell i sitt CONVISO® SMART-betfält den 31 oktober. Inga ogräs syns över betblasten.

Bild 2. Hans Odell i sitt CONVISO® SMART-betfält den 31 oktober. Inga ogräs syns över betblasten.

CONVISO® SMART även i framtiden?

När jag och Hans besöker fältet den siste oktober konstaterar vi att blasten ännu är grön och frisk. Bladsvampsbehandlingen utfördes den 5 september med 0,6 l Comet Pro per ha. Hans har bestämt sig för att använda CONVISO® SMART-konceptet även 2019 trots att han inte har några specialproblem såsom vildbetor. Han ser fördelen i att med två ogräsbehandlingar spara tid och även få en bra effekt mot gräsogräs. Beslutet att ta inför 2019 handlar snarare om CONVISO® SMART-konceptet ska användas på ett eller två fält. Hans är övertygad om den effektiva bekämpningen av ogräs med konceptet och avvaktar skörderesultatet i fältet innan han slutligen bestämmer sig.

Hitta din kontaktperson